Nieuws
Nieuwe lagere parkeernormen

Er komen nieuwe parkeernormen. Die worden lager dan de bestaande. De huidige normen belemmeren gebiedsontwikkeling. Ze geven al vooraf aan waaraan de ontwikkelaars moeten voldoen. De nieuwe normen worden gebaseerd op de gebiedsontwikkeling zelf. Ze moeten ontwikkelingen mogelijk maken.

Dat stelt wethouder Jeffrey Keus in de Ontwerp nota parkeernormen 2023. De gemeenteraad zou er, na een inspraakronde, in het najaar over moeten beslissen. Met de nieuwe normen wil de wethouder bereikbaarheid, woongenot, goed gebruik van de schaarse ruimte, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit dienen.

Als gebieden waar ze toegepast gaan worden noemt Keus nu al: Overgoo, Klein Plaspoelpolder, rondom station Laan van Nieuw Oost Indië en bij station Mariahoeve. Hier moeten tezamen 4500 tot 5000 woningen komen, alsmede 2200 arbeidsplaatsen, aldus Keus.

Met de nieuwe normen is veel meer differentiatie mogelijk. Er wordt gewerkt met een centrumgebied, de schil rondom het centrum, de rest van de bebouwde kom en het groene buitengebied. Het centrumgebied is Oud Voorburg, Voorburg-Noord, Bovenveen, een deel van Voorburg-Midden, Damcentrum en de Mall. De schil wordt gevormd door Voorburg-West en de rest van Voorburg. De rest van de gemeente, inclusief Stompwijk, is bebouwde kom.

Er komen afzonderlijke parkeernormen voor koopwoningen (vrijstaand, 2 onder 1 kap, tussen/hoek), koopappartementen (duur, midden, goedkoop), vrije sector huur, sociale huur, huurappartement duur, midden, goedkoop. Dit alles afhankelijk van het gebied waarin de woning ligt (centrum, schil, bebouwde kom).

Er gaan per geval minimum en maximum normen gelden. Tot nu toe hanteerde de gemeente gemiddelde parkeernormen. Daar wordt van afgestapt. De normen gaan uiteen lopen van 0,2 tot 2,4 parkeerplaats per woning. Er komen aparte normen voor studentenwoningen, tiny houses, serviceflats.

De parkeernorm voor bezoekers, nu nog 0,3 parkeerplaats, wordt verlaagd naar 0,1 tot 0,2 afhankelijk van het gebied. Er komen nieuwe, aparte normen voor jongerenwoningen en tijdelijke huisvesting.

Keus kondigt aan dat hij lagere normen gaat hanteren daar waar alternatief vervoer voorhanden is in de vorm van treinen, RandstadRail, trams. In het centrumgebied gaat hij ook lage normen hanteren vanwege het gebrek aan ruimte. In de rest van de bebouwde kom en het buitengebied wordt een gemiddelde norm gebruikt.

In het geheel wordt ook gekeken naar de behoefte aan parkeerplaatsen op een bepaald moment en de loopafstand waar binnen ze liggen. Ook wordt rekening gehouden met dubbel gebruik. Bij de loopafstand wordt onderscheid gemaakt tussen wonen, winkelen, werken, recreatie, zorg en onderwijs. Garages en opritten worden meegenomen in de behoefteberekening. Parkeerplaatsen bij grondgebonden woningen mogen ook niet (meer) omgezet worden tuin of zo iets.

Om lopen, fietsen, gebruik van openbaar vervoer en deelauto’s te stimuleren wil Keus gaan werken met reducties op de parkeerbehoefte. Bij het openbaar vervoer loopt die uiteen van 5 tot 25 procent (afhankelijk van soort openbaar vervoer), bij deelauto’s van 5 tot 20 procent (ook afhankelijk van soort openbaar vervoer), bij fiets parkeerplekken 2 tot 8 procent (afhankelijk van aanwezigheid stalling/reparatiefaciliteit).

Bij nieuwbouw wil de wethouder dat er per woning 5 kubieke meter fietsberging komt. In flats kan dat een gezamenlijke berging zijn. Er komen ook kwaliteitseisen aan die fietsberging/fiets parkeerplekken. Bij de aanleg van parkeerplekken (meer dan 10) bij woningen moeten zij voor 100 procent geschikt zijn om elektrische auto’s te faciliteren. Bij niet-woningen gaat het om 20 procent van alle nieuwe parkeerplaatsen. Bij wijkcentra en culturele instellingen moeten per 100 vierkante meter vloeroppervlak 2,5 parkeerplaatsen komen.

Voor gehandicapten en elektrische voertuigen komen er aanvullende regels, aldus Keus. Voor specifieke plekken wordt de mogelijkheid om helemaal geen parkeerplaatsen te realiseren (0-norm) ingevoerd. Ontwikkelaars die deelauto’s aan nieuwe bewoners aanbieden hoeven minder parkeerplaatsen aan te leggen. Gerekend wordt dan met één deelauto per 30 woningen. Eén deelauto scheelt omgerekend vijf normale auto’s, aldus Keus.

De nieuwe normen hebben geen effect op de bestaande gebieden waar een blauwe zone geldt. Die zones blijven bestaan.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter