Nieuws
Regio slaat handen ineen tegen zoetwatertekort

Zoet water wordt steeds schaarser. En dat is een probleem. Zoet water is namelijk heel belangrijk in ons land. Voor ons drinkwater, voor de stabiliteit van dijken, maar ook voor de landbouw, scheepvaart, industrie en natuur. Om in de toekomst beter bestand te zijn tegen een zoetwatertekort hebben een groot aantal partijen afspraken gemaakt en vastgelegd in de overeenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027. Namens Zuid-Holland tekende gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Jeannette Baljeu: ,,Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we weerbaar zijn tegen situaties van droogte zoals in de zomer van 2018. Onze aanpak en de maatregelen zijn erop gericht om de aanvoer van zoetwater te verbeteren en zoetwatervoorraden aan te leggen. Maar ook op innovatie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe bronnen zoals brak water of gezuiverd afvalwater.”

De gesloten overeenkomst biedt helderheid over de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Dat zijn naast provincie Zuid-Holland zijn dat onder andere de waterschappen Delfland (Voorburg) en Rijnland (Leidschendam, Stompwijk) en het drinkwaterbedrijf Dunea.

De provincie coördineert de regio West-Nederland via het deltaprogramma zoetwater. In dit programma werken de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, drinkwatermaatschappijen en landbouw- en natuurorganisaties samen aan een optimale zoetwatervoorziening. Het doel van het programma is om uiterlijk in 2050 weerbaar te zijn tegen een zoetwatertekort.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter