Nieuws
CDA wil TikTok-verbod

Het CDA wil een TikTok-verbod voor ambtenaren en B&W. Dat blijkt uit vragen die CDA-fractieleider Ron van Duffelen aan B&W heeft gesteld. Hij wijst erop dat het kabinet TikTok verbiedt voor ambtenaren naar aanleiding van een bericht van de Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst (AIVD) over de risico’s van het gebruik van applicaties uit landen met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland. ‘Deelt u de mening van het CDA dat het onwenselijk is dat het gebruik ook een onwenselijk risico vormt voor de privacy en (data)veiligheid van onze inwoners en onze gemeente? Bent u bereid om een vergelijkbaar TikTok-verbod (geldend voor apps uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen) in te stellen voor de werktelefoons van gemeenteambtenaren, het College zelf en andere door de gemeente beheerde devices, om zo bij te dragen aan de (cyber)veiligheid van deze gemeente en Nederland in het algemeen? Zo ja, kunt u aangeven per wanneer dit ingesteld is/wordt? Zo nee, waarom niet?’, zo vraagt Van Duffelen CDA.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter