Nieuws
Den Haag presenteert nieuw actieplan Kust

Sinds 2021 maakt de gemeente Den Haag samen met bewoners en ondernemers een actieplan om Scheveningen veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Dit jaar is het actieplan gemaakt voor de gehele Haagse kust. Omdat veel maatregelen uit de voorgaande jaren effectief zijn gebleken worden deze wederom ingezet. Bijvoorbeeld de inzet van parkeercoaches, plaatsing van slagbomen om verkeer op de Scheveningse strandweg te reguleren en het aanbieden van Park + Beach voor automobilisten.

Nieuw Kijkduin is momenteel in ontwikkeling. Naar verwachting kunnen bezoekers vanaf 2024 volop gebruik maken van de vernieuwde badplaats.  Daarom wordt het Actieplan Scheveningen dit jaar verbreed naar de gehele kust.

Op een zonnige dag trekt de Haagse kust veel bezoekers. Om dit in goede banen te leiden worden meerdere maatregelen genomen. In 2023 wordt bijvoorbeeld Park + Beach mogelijk uitgebreid met nieuwe gunstig gelegen parkeerlocaties. De (elektrische) fiets, bakfiets en scooter zijn goede alternatieven voor de auto om mee naar de kust te reizen. Daarom wordt ingezet op extra promotie van de belangrijkste fietsroutes naar de kust en gratis en bewaakte fietsenstallingen. Om de overlast van hinderlijk geparkeerde deeltweewielers tegen te gaan zijn afspraken gemaakt met de aanbieders. Zo komen er bijvoorbeeld parkeervakken langs de kust voor deelscooters. Deze vakken sluiten in de app van de aanbieders zodra de vakken vol zijn.

,,De Haagse kust moet een fijne plek zijn voor iedereen. Er is geen ruimte voor te hard rijden, intimidatie of ander huftergedrag. Afgelopen jaren is er een stuk minder overlast geweest, om dit voor te zetten worden daarom wederom acties genomen’’ , aldus wethouder Anne Mulder. Zo worden bijvoorbeeld verplaatsbare snelheidsdisplays ingezet op plekken waarvan bekend is dat er regelmatig te hard wordt gereden, zoals de Gevers Deynootweg en de Westduinweg. Dit jaar wordt ook de zogeheten noise-patrol, om geluidsovertredingen van auto’s aan te pakken, ingezet en wordt opgetreden tegen straatintimidatie.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter