Nieuws
Opvallende uitspraken over woningbouw

De wethouders Bianca Bremer en Jeffrey Keus hebben de afgelopen week beiden uitspraken gedaan over de woningbouw. Daarbij noemden zij echter cijfers die niet stroken met eerder openbaar gemaakte informatie.

Bianca Bremer had het over ‘harde’ plannen voor de bouw van 750 sociale woningen. Zij noemde De Star, Overgoo, Klein Plaspoelpolder (KPP) en Van Ruysdaellaan als gebieden waar die kwamen. In die plannen staan de volgende aantallen: De Star 107, Overgoo 235, KPP 37, Van Ruysdaellaan 45. Tezamen: 424.

Jeffrey Keus stelde in een nota over parkeernormen dat er rond de stations Mariahoeve en Laan van Nieuw Oost Indië, in KPP en Overgoo 4500 tot 5000 woningen bij kwamen. De bekende cijfers luiden: Mariahoeve 300-400, Laan van Nieuw Oost Indië maximaal 500, KPP 412, Overgoo 700-770. Totaal: 1912-2082 woningen.

Een woordvoerder van beide wethouders kon desgevraagd geen verklaring geven. Dit onder andere wegens ziekte van een betrokken ambtenaar. Vanwege vrije dagen rond Pasen zou de informatie pas daarna beschikbaar kunnen komen. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter