Nieuws
Expertteam helpt toekomstbestendig te bouwen

Een Expertteam Toekomstbestendige Woningbouw gaat gemeenten helpen bij verduurzaming van de woningbouw en bij gebiedsontwikkelingen. Gedeputeerde Anne Koning: ,,Het is belangrijk om ons niet alleen te richten op het grote aantal woningen dat moet worden gebouwd, maar om ook oog te houden voor het juiste soort woningen en de toekomstbestendigheid ervan. We zullen dit samen met de verschillende spelers op de woningmarkt moeten doen en leveren als provincie graag onze bijdrage aan toekomstbestendig bouwen.”

,,Als snelgroeiende, sterk verstedelijkte provincie staat Zuid-Holland voor een grote woningbouwopgave. We willen snel en veel bouwen, maar het gaat niet om aantallen alleen. Het is meer dan ooit nodig om klimaatadaptief (aangepast aan de effecten van de klimaatverandering), circulair/biobased (zonder afval), energieneutraal, gezond, emissieloos (zonder uitstoot CO2) en natuurinclusief (met groen) te bouwen.”

,,Het Expertteam Toekomstbestendige Woningbouw helpt deze thema’s een plek te geven in woningbouwprojecten en woningbouw gerelateerde gebiedsontwikkelingen. De experts hebben onder anderen kennis over actuele ontwikkelingen, wettelijke vereisten, de borging van afspraken en subsidies. Het team is onderdeel van de Vliegende Brigade: de regeling van de provincie voor de inhuur van capaciteit bij gemeenten om de woningbouw te versnellen.”

Op dinsdag 16 mei presenteert het team zich tijdens een webinar (13.30-14.30 uur). Wie er aan wil deelnemen kan zich aanmelden via expertsTBB@pzh.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter