Nieuws
Totaalpakket voor Voorburg-West

De komst een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV-tram) tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk/Delft zal gepaard moeten gaan met maatregelen om Voorburg-West leefbaar en verkeersveilig te houden. Die maatregelen zijn een voorwaarde om met de HOV in te kunnen stemmen, en zullen bekostigd moeten worden uit de financiële middelen voor het HOV-project.

Deze wens hebben inwoners van Voorburg-West die deelnamen aan participatiebijeenkomsten over de komst van de HOV geformuleerd en bij verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus op tafel gelegd. De maatregelen die zij voorstellen zijn:

= Het eindpunt van de lijn bij Station Voorburg moet zo gekozen worden dat een toekomstige ondergrondse doortrekking naar Zoetermeer, niet wordt gefrustreerd,

= De HOV naar Rijswijk moet over de Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan geen aparte baan krijgen maar ‘mee lopen’ met het verkeer. Dit om parkeerplaatsen te kunnen behouden en zijstraten niet af te sluiten voor verkeer dat er in en uit moet,

= Doorgaand (sluip)verkeer moet geweerd worden door kentekenregistratie in te voeren bij de Binckhorstlaan (gemeentegrens), de Geestbrug en de Oude Tolbrug (verbinding Westvlietweg/Fonteynenburghlaan). Alleen voor wijkbewoners en andere ‘belanghebbenden’ komt er een ontheffing,

= De Westvlietweg wordt verkeersluw gemaakt. Vrachtverkeer dat het bedrijfsterrein aandoet moet via een nieuwe wegverbinding richting A12/A4 gaan rijden, als het ware achter langs het bedrijfsterrein,

= Om te voorkomen dat bewoners van de Binckhorst hun auto’s in Voorburg-West neerzetten moet er ‘bewoners parkeren’ worden ingevoerd. Met andere woorden: alleen bewoners en hun bezoek moet er legaal de auto neer kunnen zetten.

Volgens de betrokkenen is het noodzaak om alle verkeersproblemen in en rondom de wijk als één geheel te bekijken, aan te pakken en op te lossen. Dit moet niet afzonderlijk gebeuren. Het geheel moet geregeld zijn voordat de gemeente definitief ‘ja’ zegt tegen de komst van de HOV.

Om het geheel voor elkaar te krijgen zouden enkele maanden extra genomen moeten worden in het proces rond de komst van de HOV. Dat is toch een meerjarig project. Een paar maanden meer maakt daarbij niet uit. Het hele pakket zou in één keer door B&W en gemeenteraad geaccordeerd moeten worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter