Nieuws
Weer ‘verdwijnen’ flats Beetslaan Voorburg

De gemeente Den Haag heeft, opnieuw, een kaart gepresenteerd waarop het Tinq tankstation Laan van Nieuw Oost Indië/hoek Nicolaas Beetslaan Voorburg, verdwijnt, net als de naastgelegen garage en de twee flats Nicolaas Beetslaan 5-99. In de plaats van dit alles zou een langwerpig gebouw moeten komen met de rug naar het spoor en twee ‘vleugels’: bij de Laan van Nieuw Oost Indië en bij het water het noorden van de flats.

Eind 2021 ontstond over hetzelfde onderwerp al grote opwinding. Ook toen presenteerde Den Haag dit plan. Toen was het vervat in het Plan uitvoeringskader (PUK) voor de grootschalige herontwikkeling van het gebied rond station Laan van Nieuw Oost Indië. B&W van Leidschendam-Voorburg claimden toen dat het ging om een ‘verkeerd ingetekende kaart’ door de Haagse collega’s.

Den Haag zelf claimde daarna dat het was gegaan om ‘een idee, geen concreet plan’. Ook sprak men over ‘mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen’. Leidschendam-Voorburg ging ‘uiteraard’ over het eigen grondgebied, zo werd gezegd.

Nu staat het gewraakte voornemen in het Kwaliteitsplan CID: een stuk over woningbouw, kantoren en nieuwe voorzieningen in het gebied tussen de stations HS, CS en Laan van Nieuw Oost Indië.

In juni 2022 lieten B&W van Leidschendam-Voorburg weten dat zij met Dura Vermeer een deal hadden gesloten over sloop van het tankstation en de garage ten behoeve van ‘nieuwbouw’.

In het Kwaliteitsplan CID staat ook een nieuwe invulling van het Haagse grondgebied tussen de Voorburgse Van Alphenstraat en het spoor. In plaats van vijf woongebouwen zijn er nu drie ingetekend alsmede twee nieuwe verbindingen tussen de straat en het Bezuidenhoutkwartier, onder het spoor door.

Recent presenteerde Den Haag nog een maquette voor het gebied langs de Van Alphenstraat. Daarop stonden vijf woongebouwen. De Van Alphenstraat zelf werd als ‘recreatiezone’ aangeduid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter