Nieuws
‘Harde’ plannen sociale woningbouw week

De ‘harde’ plannen voor de bouw van 750 sociale woningen in de periode tot 2031 zijn dat maar gedeeltelijk. Feitelijk staat de bouw van 417 tot 427 sociale woningen nu vast. Dat blijkt uit antwoorden van de woordvoerster van verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer, op vragen van Vlietnieuws.

De wethouder sprak twee weken geleden in een beraad met een commissie uit de gemeenteraad over de sociale woningbouw. Zij had het toen over ‘harde’ plannen voor de bouw van 750 van die woningen.

Zij noemde toen als bouwlocaties: De Star Leidschendam, Overgoo Leidschendam, Klein Plaspoelpolder (KPP) Leidschendam en Van Ruysdaellaan Leidschendam. Volgens informatie die B&W eerder aan de gemeenteraad zonden ging het daarbij echter in totaal om 424 sociale woningen; een verschil van 326.

De woordvoerster van Bianca Bremer laat nu weten dat de 750 slaat op de periode 2019-2030. Inmiddels zijn al 189 sociale woningen gerealiseerd waarvan 92 zorgwoningen. Zonder de zorgwoningen 97 sociale woningen. Resteren er derhalve nog 653.

Verder tekent zij bij de 750 aan dat het gaat om de gerealiseerde, lopende en aankomende woningbouwprojecten. ‘Daar zitten alle projecten in waarvan het ruimtelijk kader is vastgesteld en soms ook al het bestemmingsplan. Maar er zitten ook plannen bij waar dit nog niet zo is. Dit betreft zowel de grotere gebiedsontwikkelingen als de kleinere waarbij ook sociale woningen gebouwd worden die bijvoorbeeld niet naar de coöperaties gaan’.

Uitgaande van ‘harde’ plannen wordt bij De Star Leidschendam gerekend met 105 tot 115 sociale woningen; Overgoo Leidschendam 230; Van Ruysdaellaan Leidschendam 45. In de plannen voor Klein Plaspoel polder Leidschendam gaat de wethouder uit van 109 sociale woningen. Al met al 489 tot 499 sociale woningen.‘De overige plangebieden waaronder (station) Laan van Nieuw Oost Indië, Appelgaarde (Voorburg), Diaconessenhuis (Voorburg-West) zullen met een aantal kleine andere locaties voorzien in de rest’, zo laat de woordvoerster weten.

De gemeenteraad is tot nu toe het volgende bericht: De Star 107 sociale woningen, Overgoo 235, KPP 37, Van Ruysdaellaan 45. Bij KPP gaat het exclusief om woningen op de plek van het Landal-kantoor (Triadome).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter