Nieuws
Nieuwe gesprekken over warmteleiding

De gemeente meldt: ‘Om klimaatverandering te beperken moeten we ons energieverbruik minderen. Daarom wordt er in Nederland hard gewerkt aan nieuwe manieren om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen.  Zo werkt de Gasunie aan de aanleg van WarmtelinQ een nieuw warmtetransportnet. U kunt de 2e ronde gebiedsgesprekken over de aanlegplannen bijwonen. Woon of werk u rondom het tracé en wordt u graag betrokken bij de plannen? Meld je dan aan’. Kijk voor meer info op https://bit.ly/3Gytgt0‘.

WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte van industrie in de Rotterdamse haven via Rijswijk naar Leiden wordt getransporteerd. De leiding zou direct langs de A4 moeten komen, aan de oostkant. Bij Stompwijk zou de leiding af moeten buigen richting Leiden-West. De gemeente wil dat er een mogelijkheid komt om van de warmte gebruik te gaan maken. In Stompwijk willen ondernemers in de glastuinbouw warmte aan de leiding gaan leveren. De warmte zou gasgebruik voor woningverwarming moeten vervangen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter