Nieuws
Twee derde inwoners ontevreden over woningaanbod

Twee derde van de inwoners van Zuid-Holland is ontevreden over het woningaanbod. Eenzelfde groep vindt dat er snel meer gebouwd moet worden. Bij de ruimteverdeling moet woningbouw (36 procent) voorrang krijgen boven natuurontwikkeling (34 procent) en het scheppen van meer ruimte voor water (14 procent).

Dat is gebleken uit een onderzoek dat in opdracht van Bouwend Nederland is uitgevoerd door Invior. In Zuid-Holland namen 4885 inwoners deel. Bij de aanbesteding van woningbouwprojecten vinden de Zuid-Hollanders duurzaamheid het belangrijkst (34 procent), gevolgd door kwaliteit (29 procent) en prijs (22 procent).

Wonen in de stad, in een flat, is voor driekwart van de inwoners van Zuid-Holland geen alternatief voor het wonen aan de rand van de stad in een woning met tuin.

In het onderzoek kwamen ook andere zaken aan de orde. Zo maakt 61 procent van de inwoners zich zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering; 75 procent vindt dat de provincie de energie omwenteling moet stimuleren.

73 procent wil dat boeren wier bedrijven veel stikstof uitstoten worden uitgekocht: vrijwillig doch desnoods met dwang. Een minderheid, 42 procent, is bereid minder hard (maximaal 50 per uur) te gaan rijden als dat de stikstofuitstoot beperkt.

De inwoners van Zuid-Holland zijn niet tevreden over de mate waarin bestemmingen met openbaar vervoer bereikbaar zijn. 43 procent noemt die bereikbaarheid niet goed; 14 procent onthoudt zich van een oordeel.

 

De kwaliteit van provinciale wegen wordt positief beoordeeld (77 procent) net als die van fiets- en voetpaden (74 procent). De drukte op de provinciale wegen zit 56 procent dwars. Men noemt die ‘niet aanvaardbaar’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter