Nieuws
Energie omwenteling loopt vast

De 23 gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waaronder Leidschendam-Voorburg, moeten veel meer doen aan het zelf opwekken van stroom middels zonne- en windenergie. Anders worden de voor 2030 bepaalde doelstellingen niet gehaald. Omgerekend zijn er nog zonnevelden met een totale afmeting van 1950 tot 2400 hectare nodig, dan wel 99 windturbines.

Dat staat in een voortgangsrapport over de Regionale energiestrategie (RES). De RES werd in 2021 door alle betrokken partijen geaccordeerd. Elke twee jaar wordt bezien hoe het met de uitvoering staat. Afgesproken was dat er tussen 2800 en 3200 gigawatt stroom met zon en wind zou worden opgewekt in 2030. Daarvan is nu nog maar 1042 gigawatt gerealiseerd.

In de voortgangsrapportage wordt erop gewezen dat het verkrijgen van de nodige vergunningen minimaal 1 tot 2,5 jaar duurt. De tijd tot 1 januari 2025 is dus erg krap. De vijf jaar daarna is voor de realisatie nodig.

Gesteld wordt dat het goed gaat met het opwekken van zonne-energie middels panelen op daken. Daar ligt men 42 procent boven de verwachting. Bij het zoeken naar nieuwe grote locaties voor het opwekken van zonne-energie middels zonnevelden is echter niets gebeurd.

Ook bij het speuren naar plekken voor windturbines is er een stand still. Eerder uitgezochte locaties worden veelal op grond van bestuurlijk/politieke overwegingen als ‘niet realiseerbaar’ bestempeld, ook al zijn ze technisch wel uitvoerbaar.

Bij het zoeken naar nieuwe warmtebronnen in plaats van gas heeft 96 procent van de gemeenten een visie ontwikkeld. Voor 32 procent van de woningen ligt er een wijkaanpak. Toch zal een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 niet haalbaar zijn, zo staat in de evaluatie. Er is ‘onvoldoende ambitie’ en een ‘collectief actieprobleem’.

Besloten is al geen nieuwe RES, een versie 2.0, te gaan maken maar alle focus te leggen op de uitvoering van de RES die er al ligt.

In 2021 verklaarde de gemeenteraad de gemeente ‘windturbinevrij’. Dit tegen de wil van B&W in. Het besluit betekende niet dat er geen kleine windmolens mochten komen, zo werd destijds uitgesproken. Ook in de komst van grote zonnevelden zag de gemeenteraad weinig.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter