Nieuws
Grote veranderingen bij Schakenbosch

Er vinden grote veranderingen plaats bij Schakenbosch, de gesloten jeugdhulpinrichting voor jongeren tussen 12 en 18, Bouwlustweg Leidschendam. De instelling gooit de deuren open. Het gesloten karakter wordt omgezet in een mix van open en gesloten al naar de zorgvraag en de behoefte aan zorg. Er worden proeven voorbereid met kleinschalige zorg in de wijk en zorg thuis of elders.

De rijksoverheid wil af van gesloten jeugdhulp. Dat moet in 2030 geregeld zijn. Schakenbosch speelt daarop in door de hulp af- en om te bouwen. De instelling heeft nu 54 ‘gesloten’ plaatsen en 18 ‘open’.

Intern is overgeschakeld op woongroepen van maximaal 6 jongeren. Die hebben elk 2 begeleiders. Elke groep heeft een eigen comfortkamer gekregen. Het aantal incidenten is sterk gedaald. Er is een doorlopend dagprogramma met onderwijs op maat. Twee separeerruimten zijn opgeheven. Er komt een familieverblijf en een plek voor intensieve behandeling.

Eind dit jaar moet duidelijk zijn of en hoe Schakenbosch de komende tijd capaciteit moet afbouwen. Hoe dan ook zal er een vorm van gesloten jeugdhulp in de regio nodig blijven. Nu zijn daarvoor nog 135 plaatsen beschikbaar. Komend jaar zijn er 90 nodig, in 2025 nog 54. De regio wil de eigen jeugd kunnen blijven opvangen. De ‘gesloten’ hulp zou echter niet langer dan zes maanden mogen duren.

Naast Schakenbosch zijn er nog drie instellingen in de regio die gesloten jeugdhulp bieden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter