Nieuws
Actie bij bouw rond station gevraagd

De coalitiepartijen VVD en D66, alsmede oppositiepartij CDA willen dat B&W bij Den Haag een zogenoemde zienswijze indient over de bouwplannen aan de Haagse kant van station Laan van Nieuw Oost Indië. Dit in tegenstelling tot verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen (VVD). Die wil geen zienswijze bij de Haagse collega’s neerleggen omdat Leidschendam-Voorburg bij de Haagse plannen betrokken is.

VVD, D66 en CDA hebben hun wens vervat in een motie die vanavond in de gemeenteraad ter stemming komt. De partijen wijzen erop dat Leidschendam-Voorburg de ambitie heeft om scherper te zijn op (ruimtelijke) ontwikkelingen in de regio en projecten op en rond de gemeentegrenzen in het bijzonder.

‘De ruimtelijke ontwikkelingen rond Station Laan van NOI impact hebben op de inwoners van onze gemeente en deze ontwikkelingen het woongenot van onze inwoners eerder moet verhogen dan aantasten. De omgeving erbij gebaat is als de verschillende ontwikkelingen in het plangebied goed op elkaar worden afgestemd’, stellen de drie partijen.

De motie verzoekt B&W om een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4 met daarin aandacht voor ten minste de volgende zaken: druk op Voorburgse voorzieningen zoals scholen en huisartsen; bereikbaarheid van, parkeerdruk op en verkeersafwikkeling via Voorburg-Noord en Bovenveen; een reflectie op hoe het bestemmingsplan en de MER (milieu effect rapportage) antwoord geeft op het eerder ingediende stukken; het belang van een integrale en brede gebiedsontwikkeling rond Laan van NOI.

De gemeenteraad moet geïnformeerd worden over de voortgang van de ontwikkeling en de rol en invloed van Leidschendam-Voorburg daarin. Ook moeten B&W met de Haagse collega’s in gesprek te blijven over deze gebiedsontwikkeling vanuit het standpunt dat de huidige leefbaarheid en woongenot in Voorburg Noord/Bovenveen niet mag verslechteren door Haagse plannen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter