Nieuws
GBLV tevreden met subsidie ondersteuning energielasten

GBLV is verheugd dat het college van B&W haar opmerkingen heeft meegenomen in de gewijzigde subsidieregeling energiekosten. De aanpassingen zorgen voor een betere ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB), verenigingen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. Vlietnieuws heeft daar eerder over bericht https://vlietnieuws.nl/2023/04/15/wijziging-subsidieregeling-energielasten/

 GBLV ziet de wijzigingen als een stap in de goede richting om lokale organisaties en bedrijven te ondersteunen bij het verlagen van hun energiekosten en het bevorderen van duurzaamheid. B&W hebben het merendeel van de suggesties van GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck overgenomen en verwerkt in de plannen.

Zo heeft het college de aanvraagtermijn verlengd, de subsidie voor kleine duurzaamheidsmaatregelen wordt verhoogd van € 500 naar € 750 met een eigen bijdrage van 25% in plaats van 50% en het verbruiksplafond van 10% boven 2019 laten vervallen.

Gemeenteraadslid Maurice Hartsinck: ,,Om de stijgende energiekosten en het duurzaamheidsvraagstuk duurzaam het hoofd te bieden, is het essentieel dat het verbruik daalt. Door de subsidie te verhogen kunnen we onze verenigingen, instellingen duurzaam helpen bij het beperken van hun energieverbruik.” Daarnaast pleitte Hartsinck eerder voor pragmatische en laagdrempelige maatregelen door de verplichte energiescan te schrappen. B&W hebben daarop de verplichte energiescan laten vervallen. Hartsinck: ,,Wij zijn blij dat een onnodige drempel is geschrapt, ook omdat dit de plannen makkelijker maakt in de uitvoering.”

Hoewel GBLV positief is over de gewijzigde plannen, heeft Hartsinck toch nog vragen over de situatie in 2023. De fractie wil verzekerd zijn dat organisaties die met hoge energielasten te maken krijgen in 2023, niet alsnog in de moeilijkheden komen. Hartsinck: ,,De plannen zijn op dit gebied wat ons betreft nog wat vaag. Wat ons betreft is een zorgvuldige aanpak en een open dialoog met de organisaties van belang om te zorgen dat eventuele financiële problemen voorkomen kunnen worden.”

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter