Nieuws
Gemeentelijk bouwprogramma onthuld

In de periode tot 2036 zullen er in de gemeente nog 3720 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Dat blijkt uit een opgave die B&W op verzoek van Vlietnieuws hebben laten maken. Eigenlijk zijn het er 3630 want bij één project gaat het om sloop/nieuwbouw.

Aanleiding voor de opgave vormde een uitspraak van wethouder Jeffrey Keus in een nota over nieuwe parkeernormen van begin april. Daarin sprak de bestuurder over 4500 tot 5000 nieuwe woningen en 2200 nieuwe arbeidsplaatsen.

Als bouwgebieden noemde Keus: Overgoo, Klein Plaspoelpolder (KPP), het gebied rond station Laan van Nieuw Oost Indië en het gebied rond station Mariahoeve. Op basis van eerdere berichten aan de gemeenteraad kwamen daar echter lang niet het door de wethouder genoemde aantal woningen: tussen 1912 en 2082. Over de arbeidsplaatsen was niets bekend.

De opgave die nu is gemaakt ziet er als volgt uit:

= Overgoo Leidschendam: 700 woningen. Oplevering 2026-2031. Plus 200 arbeidsplaatsen,

= KPP Leidschendam: 643 woningen. Oplevering 2024-2026. Plus 100 arbeidsplaatsen,

= Appelgaarde Voorburg: 430 woningen. Oplevering 2031-2036. Plus 150 arbeidsplaatsen,

= Schakenbosch Leidschendam: 325 woningen. Oplevering 2026-2031. Plus 50 arbeidsplaatsen,

= Vlietvoorde/Duivenvoordecorridor Leidschendam: 285 woningen. Oplevering 2025-2026,

= Diaconessenhuis Voorburg-West: 200 woningen. Oplevering 2026-2031. Plus 50 arbeidsplaatsen,

= De Star Leidschendam: 155 woningen. Oplevering 2025-2026. Plus 50 arbeidsplaatsen,

= Leytsche Hof Leidschendam: 153 woningen. Oplevering 2024. Plus 100 arbeidsplaatsen,

= Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam: 150 woningen. Oplevering 2026-2031,

= Burg. Feithplein Voorburg: 116 woningen. Oplevering 2021. Plus 150 arbeidsplaatsen,

= Tinq tankstation Laan van NOI/Nic. Beetslaan Voorburg: 100 woningen. Oplevering 2026-2031,

= Stompwijk, diverse bouwprojecten: 96 woningen. Oplevering 2025-2031. Plus 100 arbeidsplaatsen,

= De Bres Nieuwstraat/Venestraat Leidschendam: 90 woningen. Oplevering 2025-2026,

= Prinses Carolinalaan Leidschendam: 89 woningen. Oplevering 2024. Plus 50 arbeidsplaatsen,

= Vliethaven, Parnashofweg Leidschendam: 79 woningen. Oplevering 2024-2026,

= Woonoord Duivenvoorde Leidschendam: 75 woningen. Oplevering 2031-2036,

= Mariënpark Leidschendam: 74 woningen. Oplevering 2019,

= Bernardus, Prins Bernhardlaan Voorburg: 56 woningen. Oplevering 2023. Plus 150 arbeidsplaatsen,

= Rijnlandlaan Voorburg: 48 woningen. Oplevering 2021,

= Van Alphenstraat Voorburg: 48 woningen. Oplevering 2022. Plus 50 arbeidsplaatsen,

= Park 070/CBS kantoor Voorburg: 229 woningen. Oplevering 2022. Plus 50 arbeidsplaatsen,

= Bedrijfsterrein Essesteijn Voorburg: plus 50 arbeidsplaatsen,

= Mall Leidschendam: plus 500 arbeidsplaatsen,

= Voorhaghe, Stationsplein Voorburg: plus 200 arbeidsplaatsen,

= Diverse kleinere projecten: 50 woningen. Oplevering 2025-2031.

In de opgave staan de reeds gerealiseerde projecten Burgemeester Feithplein Voorburg (Grote en Kleine Feith), Mariënpark, Bernardus, Rijnlandlaan, Van Alphenstraat en Park 070. Bij De Bres Nieuwstraat/Venestraat gaat het om sloop van bestaande woningen en nieuwbouw op dezelfde plek.

Het aantal opgegeven arbeidsplaatsen komt in totaal uit op 2000 waarvan een kwart reeds bij de Mall is gerealiseerd.

B&W wijzen erop dat in het Kompas van de Leefomgeving uit 2018 een woningbouwdoelstelling stond van 4000 tot 2040. Dit uitgangspunt is overgenomen in de Bouwsteen Groene gemeente, één van de vier bouwstenen als voorloper van de nog vast te stellen Omgevingsvisie. ‘Veel plannen zijn nog in ontwikkeling en alle informatie ter zake is onder voorbehoud van aanpassing en verdere planontwikkeling’, aldus B&W.

Uit de opgave blijkt dat wethouder Jeffrey Keus te optimistisch was inzake de woningbouw en het aantal te realiseren arbeidsplaatsen.

Leytsche Hof

Vlietvoorde

 

 

 

 

 

 

 

Vliethaven

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter