Nieuws
Gemeenteraad wil controle op jeugdplan

De coalitiepartijen VVD en D66 alsmede de oppositiepartijen CDA en ChristenUnie willen meer greep op het beleid ten aanzien van jongeren ouder van 12 jaar in Leidschendam-Noord. In een uitvoeringsplan dat wethouder Bianca Bremer bij de gemeenteraad heeft neergelegd ontbreken indicatoren waarmee de ontwikkelingen in Leidschendam-Noord gemonitord kunnen worden. Dat vinden de vier partijen niet juist, zo blijkt uit een voorstel dat vanavond in de gemeenteraad aan de orde komt.

Bij de uitwerking van het plan moet de wethouder een op data gebaseerde analyse maken van de grootste uitdagingen op het gebied van jongeren 12+. De analyse moet omgezet worden in meetbare doelen specifiek voor de doelgroep 12+. Daarnaast moet nu concreet geformuleerd worden welke resultaten beoogd worden. Uitgewerkt moet worden op welke manier de voorgenomen acties bijdragen aan het behalen van deze doelen. Waar mogelijk een nulmeting gedaan worden. Er wordt een set indicatoren samengesteld aan de hand waarvan de voortgang gemeten kan worden.

Ter toelichting stellen de vier partijen: ‘Zonder van te voren duidelijk geformuleerde doelen en vastgestelde indicatoren kan de gemeenteraad niet voldoen aan haar controlerende taak. Meetbare, concreet geformuleerde doelen en duidelijke meetinstrumenten zijn noodzakelijke voorwaarde om te beoordelen of de in dit plan voorgenomen acties bijdragen aan het behalen van de gewenste resultaten. Dit stelt de gemeenteraad in staat om de voortgang te beoordelen en bij te sturen waar nodig’.

‘Het is dus van belang dat de gemeenteraad – voor de uitvoering begint in 2024 – duidelijkheid heeft over de exacte doelen, gekozen indicatoren en tevens beschikking heeft over nulmetingen, zodat de voortgang gemeten kan worden. Daarnaast is in dit plan nog niet aangetoond op welke manier de voorgenomen acties bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Om er zeker van te zijn dat de acties waar nu op ingezet wordt, de gewenste resultaten opleveren, is het belangrijk dat aangetoond wordt dat deze effectief zijn of aangepast worden wanneer blijft dat dat nodig is. Ook is nog onvoldoende duidelijk op basis waarvan de huidige voorliggende acties gekozen zijn. Eerst moet bekeken worden welke uitdagingen en problemen opgelost dienen te worden, en vervolgens moeten passende maatregelen genomen worden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter