Nieuws
Onveilige voetgangers oversteekplaats verwijderd
De gemeente heeft in Voorburg onveilige voetgangers oversteekplaatsen – zogenoemde doorsteekjes – laten weghalen. Dit naar aanleiding van meerdere ongevallen op de Prins Bernhardlaan Voorburg die zich tussen 1 juni en eind augustus 2022 voordeden. Eén met dodelijke afloop. Daarop is op verzoek van wethouder Jeffrey Keus onderzoek gedaan naar de veiligheid. De gemeente heeft samen met de hulpdiensten gekeken naar verbeterpunten. Eén van deze verbeterpunten is het dichtzetten van de zeer gevaarlijke en onoverzichtelijke voetgangersdoorsteekjes ter hoogte van de Rozentuin in de Voorburgse wijk Essesteijn.

De Prins Bernhardlaan wordt veel gebruikt om van en naar de N14 en de A12 te rijden. Op de rechte stukken van deze 50 kilometer per uur weg heeft het verkeer een te hoge snelheid om op een veilige manier over te kunnen steken. Automobilisten zijn er ook niet op bedacht dat er ineens iemand over kan steken en dat kan ongelukken veroorzaken. Daarom is het voor fietsers en voetgangers voortaan alleen toegestaan om op kruispunten met verkeerslichten op de Rodelaan en de Rembrandtlaan over te steken. Deze maatregel is genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de kans op ongelukken te verkleinen, aldus de gemeente. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter