Mening
Blog: Kletspraat

In de eerste week van april kwamen de wethouders Bianca Bremer (GBLV) en haar partijgenoot Jeffrey Keus met enkele opmerkelijke beweringen. Eerstgenoemde claimde dat er ‘harde’ plannen waren voor de bouw van 750 sociale woningen tot en met 2030. De ander schreef in een nota over parkeernormen dat er 4500 tot 5000 woningen bij kwamen in de gemeente, plus 2200 nieuwe arbeidsplaatsen.

Beiden noemden ook locaties voor de bouw. Bianca Bremer De Star Leidschendam, Overgoo Leidschendam, Klein Plaspoelpolder (KPP) Leidschendam en Van Ruysdaellaan Leidschendam. Jeffrey Keus had het ook over Overgoo en KPP, plus de gebieden rond de stations Laan van Nieuw Oost Indië en Mariahoeve.

Nu hebben de opeenvolgende colleges van B&W de gemeenteraad al eerder geïnformeerd over bouwplannen op de genoemde plekken. Daarbij werden ook aantallen te bouwen woningen genoemd. In de gevallen die Bianca Bremer noemde ging het in totaal om 424 woningen; bij Keus’ locaties om 1912 tot 2082 woningen.

Grote verschillen met de beweringen van begin april. Daarvoor kunnen twee verklaringen zijn: de bouwplannen zijn inmiddels aangepast zonder dat zulks aan de gemeenteraad bericht is of de beide bestuurders zeggen maar wat zonder feitelijke basis.

Inmiddels heeft het Raadhuis duidelijkheid gegeven. De ‘harde’ plannen van mevrouw Bremer omvatten 417 tot 427 woningen. Verder gaat het om reeds gerealiseerde woningen, plannen en een aanname.

In Keus’ geval eenzelfde beeld. In de periode tot 2036 gaat het om 3720 woningen waaronder 90 woningen in een sloop/nieuwbouwproject. Als dat ervan wordt afgetrokken gaat het om 3630 echt nieuwe woningen.

Ook Keus telde een aantal woningbouwprojecten mee die al zijn afgerond (455 woningen). Datzelfde deed hij bij de voorspelde arbeidsplaatsen: 500 nieuwe door komst van de Mall bijvoorbeeld. Een winkelcentrum dat al twee jaar open is.

Hoe dan ook, de berichtgeving vanuit het Raadhuis maakt duidelijk dat beide bestuurders kennelijk de behoefte hadden de zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn. Om wat voor reden dan ook. Profileringsdrang?

Tegelijk zijn er wel enkele andere zaken duidelijk geworden. Zo komen er in KPP kennelijk 250 woningen op de plek waar ooit de betoncentrale van Mebin en de gemeentewerf zaten. Op de plek van het kantoorgebouw Appelgaarde 2-4 komen geen 300 tot 400 woningen, doch 430.

Daar waar het Diaconessenhuis in Voorburg-West stond zijn nu 200 woningen voorzien. Eerder waren dat er maximaal 164. En op de hoek van de Laan van Nieuw Oost Indië en de Nicolaas Beetslaan in Voorburg verschijnt kennelijk een torenflat met 100 woningen erin. Ter plekke zit nu een Tinq tankstation en een garage.

Ander interessant detail: het woonoord Duivenvoorde, Duivenvoorde 262 Leidschendam, gaat kennelijk op de schop. Er staan 75 nieuwe woningen in het lijstje van het Raadhuis voor deze plek. Ook nieuw, in Stompwijk moeten 96 woningen komen op diverse plekken.

Nu we het toch over de projecten hebben; er ontbreken er ook een aantal. Meest opvallende is de jongerenflat Vlietweg 3 Leidschendam. Gedacht voor 140 appartementen. Tot nu toe maakte Bianca Bremer zich daar heel druk over.

Andere ‘missers’: Veurse Horsten Leidschendam (68 woningen), Leidse Kade Leidschendam (20 woningen), Rijnlandstraat Noord Leidschendam (32 woningen), Damlaan Leidschendam (55 woningen), Herenstraat 42 Voorburg (32 woningen), Parkweg 127 Voorburg (19 woningen), Oosteinde 141-143 Voorburg (24 woningen), OLV ten Hemelopneming kerk Laan van Nieuw Oosteinde Voorburg (21 woningen), bouw rond winkelcentrum Julianabaan Voorburg (nog onbekend), Fonteinkerk Fonteynenburghlaan Voorburg (19 woningen).

En als we dan toch projecten meetellen die al opgeleverd zijn: waar zijn de woningen Schoorlaan Leidschendam, Molenpad Leidschendam en Dr. van Zeelandstraat Leidschendam gebleven? Om er maar enkele te noemen.

Kortom: ook nu nog rammelt de informatie. Dat terwijl B&W voortdurend benadrukken hoe belangrijk de woningbouw is. Niet alleen voor woningzoekenden, ook voor de toekomst van Leidschendam-Voorburg. Als er dan niet eens een correcte, waarheidsgetrouwe opgave van bouwprojecten kunt maken is dat toch wel triest te noemen. Of is het allemaal maar kletspraat?

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter