Nieuws
Gevoelige nederlaag voor wethouder

Wethouder Bianca Bremer heeft een gevoelige nederlaag geleden in de gemeenteraad. Een meerderheid bestaande uit de coalitiepartijen VVD en D66, plus de oppositiepartijen CDA en ChristenUnie – 17 van de 33 aanwezige gemeenteraadsleden – nam geen genoegen met haar hulpplan voor de jeugd van 12 jaar en ouder in Leidschendam-Noord. ,,Feitelijk ligt het plan in de prullenbak’’, aldus de wethouder.

Volgens de vier partijen kan de gemeenteraad de zaak niet controleren omdat er geen duidelijke doelen die met het beleid bereikt moeten worden zijn geformuleerd. ‘Meetbare, concreet geformuleerde doelen en duidelijke meetinstrumenten zijn noodzakelijke voorwaarde om te beoordelen of de in dit plan voorgenomen acties bijdragen aan het behalen van de gewenste resultaten. Dit stelt de gemeenteraad in staat om de voortgang te beoordelen en bij te sturen waar nodig’, zo gaven zij te kennen.

‘Het is dus van belang dat de gemeenteraad duidelijkheid heeft over de exacte doelen, gekozen indicatoren en tevens beschikking heeft over nulmetingen, zodat de voortgang gemeten kan worden. Daarnaast is in dit plan nog niet aangetoond op welke manier de voorgenomen acties bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Om er zeker van te zijn dat de acties waar nu op ingezet wordt, de gewenste resultaten opleveren, is het belangrijk dat aangetoond wordt dat deze effectief zijn of aangepast worden wanneer blijft dat dat nodig is. Ook is nog onvoldoende duidelijk op basis waarvan de huidige voorliggende acties gekozen zijn. Eerst moet bekeken worden welke uitdagingen en problemen opgelost dienen te worden, en vervolgens moeten passende maatregelen genomen worden’.

De wethouder liet weten dat de indicatoren na de zomer zullen komen. Ze stelde voor nu vast met het plan te starten om dan na de zomer de boel eventueel te kunnen bijstellen. Dat voorstel vond geen genade. Ook de idee van GBLV-fractieleider Walter Rosbenders om er eerst nog eens in een commissie van de gemeenteraad over door te praten, veranderde de mening van de vier partijen niet.

Hoe het nu verder moet werd tijdens het beraad niet duidelijk.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter