Nieuws
Stadsrand als zoekgebied energie opwekking

De stadsrand van Leidschendam-Voorburg moet een zoekgebied worden door opwekking van zon- en windenergie. Het gaat dan om een plek waarop wordt ‘ingezoomd’; een soort atelier. Dat staat in het Plan van aanpak 2022-2026 Regionale energiestrategie (RES). De RES betreft de 23 gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waaronder Leidschendam-Voorburg.

Nog dit jaar zou er een startbijeenkomst over het project moeten plaats vinden. Met de stadsrand wordt het gebied aangeduid buiten de bebouwde kom. In Leidschendam-Voorburg gaat het dan om het groene buitengebied. Bij de opwekking van zon- en windenergie moet gedacht worden aan zogenoemde zonnevelden (grote vlakten zonnepanelen) en windmolens.

De gemeenteraad heeft de gemeente in 2021 ‘windturbinevrij’ verklaard; in zonnevelden zagen de volksvertegenwoordigers ook niet veel. Destijds gaven B&W al aan dat de standpunten van de gemeenteraad wel eens onhoudbaar zouden kunnen blijken.

In het Plan van aanpak wordt ook gesproken over het opwekken van energie langs de rijkswegen A4, A12 en A13 alsmede de N14. Ook daarbij zou het om zon- en windenergie moeten gaan. Voor de A4 zou nog dit jaar een verkenning moeten starten. A4, A12 en N14 lopen allen door Leidschendam-Voorburg. (foto: de windturbine aan de A4 vlak bij de Zeeheldenwijk)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter