Nieuws
Wethouder door de knieën

Wethouder Astrid van Eekelen gaat bij de gemeente Den Haag toch een zienswijze indienen over de bouwplannen rond station Laan van Nieuw Oost Indië. Dat heeft ze de gemeenteraad bericht.

De wethouder wilde dat eerst niet omdat Leidschendam-Voorburg bij alle Haagse plannen betrokken is. De coalitiepartijen VVD en D66, alsmede oppositiepartij CDA namen daar echter geen genoegen mee.

Volgens die partijen heeft Leidschendam-Voorburg de ambitie om scherper te zijn op (ruimtelijke) ontwikkelingen in de regio en projecten op en rond de gemeentegrenzen in het bijzonder.

‘De ruimtelijke ontwikkelingen rond Station Laan van NOI impact hebben op de inwoners van onze gemeente en deze ontwikkelingen het woongenot van onze inwoners eerder moet verhogen dan aantasten. De omgeving erbij gebaat is als de verschillende ontwikkelingen in het plangebied goed op elkaar worden afgestemd’, stellen de drie partijen.

Zij dienden daarom een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. In de zienswijze moet aandacht zijn voor: druk op Voorburgse voorzieningen zoals scholen en huisartsen; bereikbaarheid van, parkeerdruk op en verkeersafwikkeling via Voorburg-Noord en Bovenveen; een reflectie op hoe het bestemmingsplan en de MER (milieu effect rapportage) antwoord geeft op het eerder ingediende stukken; het belang van een integrale en brede gebiedsontwikkeling rond Laan van NOI.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter