Nieuws
Tram moet in 2030 rijden; details bekend

In 2030 moet de tram tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg, met aftakking naar Rijswijk/Delft rijden. Dat staat in een concept bestuurovereenkomst die het rijk, de provincie, metropoolregio Rotterdam Den Haag, Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg hebben opgesteld. Tegelijk zijn een groot aantal details over de tramverbinding bekend geworden nu het Masterplan voor het project vrijgegeven is.

Zoals bekend moet de tram via het tracé Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse naar het Stationsplein Voorburg gaan rijden. Naar Rijswijk is de route: Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrug.

Inzake de route naar Station Voorburg:

= het kruispunt Binckhorstlaan-Maanweg moet worden aangepast,

= op de Maanweg is genoeg ruimte voor de trambaan die groen wordt aangekleed. De groenstrook tussen Maanweg en Overburgkade blijft behouden en wordt ‘versterkt’,

= op de Maanweg komt ter hoogte van de Heeswijkstraat een halte. Vanuit de Heeswijkstraat komt er een brug inclusief fietspad,

= bij de Huygenstraverse komt de trambaan zo dicht mogelijk tegen het bestaande spoor te liggen. Er zullen wel bomen gekapt moeten worden. Ter plekke komt ook een fietspad,

= eindpunt van de tram komt op het Stationsplein bij de huidige tramhalte. Er komen twee ‘kopsporen’,

= om het kruisen van de Prinses Mariannelaan (met stoplichten) te voorkomen wordt nog bezien of het eindpunt van de tram op de Huygenstraverse kan komen te liggen.

Inzake de route naar Rijswijk/Delft:

= de tram komt in de middenberm van de Binckhorstlaan te rijden. In dat geval vervallen de parkeerplaatsen aan één kant van de weg. De rest blijft zoals het nu is,

= indien de tram een vrije baan krijgt op de Binckhorstlaan zijn kruisingen van de trambaan niet mogelijk. Zijstraten kunnen nog maar in één richting in en uit gereden worden,

= een mogelijkheid is de tram op de Binckhorstlaan mee te laten rijden met het verkeer. Dat gaat wel ten koste van betrouwbaarheid en kwaliteit. Probleem vormt de kruising met de Prinses Mariannelaan. De tram zal hier voorrang moeten hebben,

= de tramrails die nu op de Prinses Mariannelaan liggen moeten verlegd worden. Bezien wordt of de haltes omgedraaid moeten worden: halte richting Rijswijk naar de andere kant van de Geestbrug; halte richting Den Haag van Geestbrugweg naar Prinses Mariannelaan,

= de haakse parkeerplaatsen op de Prinses Mariannelaan moeten verdwijnen. Parkeren evenwijdig aan de stoep,

= de Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan worden heringericht en groener,

= er komen ‘waarschijnlijk’ verkeersbeperkende maatregelen op de Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan en Geestbrug,

= het brugdek Geestbrug moet worden aangepast,

= het transformatorhuisje op de Binckhorstlaan moet verplaatst worden.

Uit de stukken blijkt dat rekening wordt gehouden met de bouw van 12.000 woningen op de Binckhorst (in de plannen staan er nu 5000) en de komst van 13.000 nieuwe arbeidsplaatsen (nu gerekend op 10.000). Voor het CID-gebied (driehoek tussen de stations HS, CS en Laan van NOI) wordt gerekend op 20.500 nieuwe woningen en 25.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Het voor het hele project uitgetrokken bedrag van 575 miljoen euro (inclusief btw) wordt jaarlijks verhoogd met prijsstijgingen in de bouw. Als die bijstelling niet genoeg is moeten de partners in het project een oplossing vinden. Leidschendam-Voorburg betaalt tot nu tot 5,7 miljoen euro.

In de concept bestuursovereenkomst staat wel dat Leidschendam-Voorburg zelf de financiële risico’s draagt van de uitwerking en realisatie van de tramverbinding op het eigen grondgebied, inclusief de inpassing van een en ander in het straatbeeld. Die kosten zijn door verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus al op ‘enkele tientallen miljoenen euro’ geschat.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter