Nieuws
Wethouder uit kritiek op provincie

Een herziening van het omgevingsbeleid die de provincie voor staat is daar waar het gaat om wonen niet in overeenstemming met afspraken tussen de provincie, rijk, en de gemeenten en woningcorporaties in de regio Haaglanden zoals die zijn vastgelegd in de regionale woondeal. Het betreft met name de afspraken over betaalbare woningbouw, prioritaire doelgroepen en het regionale woningbouwprogramma. De provincie moet die onderdelen van het omgevingsbeleid aanpassen.

Dat schrijft wethouder Bianca Bremer in een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In de woondeal zijn ambities opgenomen. Daarbij zijn zogenoemde ‘kritische succesfactoren’ benoemd om de woningbouw mogelijk te maken. Het gaat dan om mobiliteit, middelen voor sociale en betaalbare woningen en beschikbaarheid van ambtenaren.

‘Ons standpunt is dat in de herziening toegevoegd moet worden dat het realiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwdoelstellingen alleen slagen als de kritische succesfactoren uit de regionale woondeal(s) worden opgelost’, aldus Bremer.

De wethouder wijst verder op de huisvesting van aandachtsgroepen. ‘Daarbij moet er aandacht blijven voor de huisvesting van de reguliere woningzoekenden die zijn aangewezen op goedkope woningbouw. Om verdringing van deze doelgroep te voorkomen is het van groot belang ook woonruimten voor deze doelgroep te bestemmen in de woningbouwprogrammering. In de herziening willen we toegevoegd zien dat een substantieel deel van de (nieuwe) sociale huurwoningen beschikbaar moet blijven voor reguliere woningzoekenden’.

‘De provincie zal het regionale woningbouwprogramma beoordelen op het behalen van kwantitatieve doelstellingen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de afspraken uit de regionale woondeal inzake de kritische succesfactoren. Dit is echter wel van belang voor een juiste beoordeling van de prestaties van de gemeenten. Ons standpunt is dat in de herziening moet worden toegevoegd dat de kritische succesfactoren uit de regionale woondeal(s) worden betrokken bij de beoordeling van het regionale woningbouwprogramma’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter