Nieuws
Vragen over toekomst trapveld

VVD-gemeenteraadslid Laurens van der Linden maakt zich zorgen over het voortbestaan van het trapveld aan de Appelgaarde. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan B&W. Het trapveld werd zo’n 5 jaar geleden op verzoek van kinderen uit de buurt aangelegd. De gemeente heeft er 50.000 euro aan besteed.

Van der Linden: ‘Vanuit de bewonersorganisaties is de vraag gekomen of het voetbalveldje meegenomen kan worden in de scope van het ruimtelijk kader (voor de nieuwbouw Appelgaarde 2-4 en herinrichting van de omgeving, red.), mede vanuit de gedachte dat het voetbalveldje mogelijk verplaatst kan worden naar elders in de Gaarden’. Zijn vragen:

= Is het college van B&W het met de VVD eens dat het trapveldje, op basis van een burgerinitiatief, nu dreigt te verdwijnen,

= Kan het college bevestigen dat het trapveldje nu verdwijnt en dat hier geen vervangende locatie voor zal komen,

= In het ruimtelijk kader van dit project staat dat het ruimtelijk kader ervoor dient om tot een plan te komen dat goed past en aansluit op de omgeving, inclusief groen, water en recreatie. Heeft het college rekening gehouden met de recreatie binnen het ruimtelijk kader? En zo ja, op welke wijze,

= Wordt een (sport)veldje ook gezien als ‘groen’ binnen het ruimtelijk kader,

= Het plan van aanpak benoemt dat dit gebied moet vergroenen en niet tot meer verhard oppervlak mag leiden. Kan het bestaande/gerealiseerde groen invulling geven voor een voetbalveldje door middel van gebruik van gras of iets dergelijks in plaatst van verharde ondergrond,

= Kan er op een andere locatie, binnen dit project, groen worden gerealiseerd voor het voetbal/trapveldje,

= Het plan van aanpak benoemd dubbel ruimte gebruik. Is er een mogelijkheid om het voetbalveldje door middel van dubbel ruimtegebruik terug te laten komen in het ruimtelijk kader,

= Wat zijn, als laatste, de andere mogelijkheden voor het creëren van een voetbal/trapveldje binnen dit project?

(illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter