Nieuws
Bouw Vlietland; grote twijfels bij provincie

Ambtenaren van de provincie Zuid-Holland hebben grote twijfels aan de behoefte van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit interne stukken die op basis van de Wet open overheid (WOO) zijn vrijgegeven.

In januari 2022 stellen de ambtenaren dat de behoefte aan de woningen ‘bedrijfseconomisch onvoldoende is onderbouwd’. In februari gaven zij aan dat de marktbehoefte en de marktvraag op basis van ‘actuele inzichten’ moet worden onderbouwd.

In juni 2022 komt de behoefte aan de woningen aan de orde in een beraad met collega’s uit Leidschendam-Voorburg. Die wijzen erop dat de behoefte er volgens de initiatiefnemer, Dutch Lake Residence (DLR), is.

Op 28 juni 2022 concluderen de provinciale ambtenaren dat onderzoek naar de behoefte aan de woningen alleen gedaan is door partijen met belangen in het vastgoed (RABO-bank, Nederlandse vereniging van Makelaars) en dat er niet is gekeken vanuit de toeristische/recreatieve hoek. Zij noemen het onderzoek dan ook ‘onvoldoende’.

De stukken maken ook duidelijk dat de provincie al in februari 2020 aangaf dat de gemeente Leidschendam-Voorburg bij een wijziging van het bestemmingsplan waardoor de bouw mogelijk zou worden, onvoldoende rekening hield met de provinciale ruimtelijke belangen.

In januari 2022 werd dat standpunt herhaald in een brief aan B&W van Leidschendam-Voorburg. In die brief werd ook de behoefte aan de woningen aan de orde gesteld net als een verbod op permanente bewoning, het feit dat een groot gebied van Vlietland niet meer toegankelijk zou zijn, aantasting van de ruimtelijke kwaliteit, ontbrekend inzicht in de beeldkwaliteit van de bouw, extra verkeer door de woningen, vragen rond parkeerplaatsen in Vlietland, stikstofneerslag door de bouw en de mate waarin de bouw rekening hield met de klimaatverandering en de effecten daarvan.

Uit de provinciale stukken blijkt dat de komst van de recreatiewoningen ervoor zorgt dat 468 parkeerplaatsen in Vlietland verdwijnen. In de verdere toekomst komen er mogelijk nog 260 terug: 60 bij de camping, 200 bij het aquapark.

Het extra verkeer door de recreatiewoningen wordt ‘een knelpunt’ genoemd, zeker op de wisseldagen maandag en vrijdag in relatie tot spitsuren en verkeer op omliggende wegen. Er worden ook opmerkingen gemaakt over extra luchtvervuiling door het verkeer, een onduidelijke grens tussen Vlietland zelf en het stuk waar gebouwd moet gaan worden, en de noodzaak van groene bufferzone van 25 meter.

Begin juni 2022 laten ambtenaren van Leidschendam-Voorburg weten dat er compensatie komt voor de weg te vallen parkeerplaatsen. Permanente bewoning wordt verboden. Er komen afspraken over de toegankelijkheid van het bouwgebied; fiets- en wandelpaden lopen door. Het omleggen van een toegangsweg is een zaak van de provincie zelf, zo werd geconcludeerd (Vlietland is eigendom van de provincie, red.)

De provincie heeft overigens een zienswijze ingediend op de wijziging van het bestemmingsplan omdat nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met de provinciale wensen. Daarbij tekenen de ambtenaren aan dat die zienswijze de basis vormt voor een ‘eventuele aanwijzing’ van de provincie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter