Nieuws
B&W willen totaalvisie gebied rond station

Er moet een integrale visie komen die alle ontwikkelingen rondom station Laan van Nieuw Oost Indië omvat. Het gaat dan om het gebied tussen de Koningin Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan tot en met de TinQ-locatie (Laan van NOI/hoek Nicolaas Beetslaan) en van de Schenkkade tot en met de groenstrook langs de Van Alphenstraat.

Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen B&W van Den Haag laten weten in reactie op de plannen voor sloop van het voormalige ministerie van Sociale Zaken (Soza) aan de Haagse kant van het station, en de bouw daar van zo’n 1200 woningen. Volgens Van Eekelen is het tijd om niet meer per deelproject te kijken, doch naar het hele gebied.

‘In het gebied staat meer te gebeuren dan alleen de herontwikkeling van ‘SoZa’. Er is een start gemaakt met de verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn (spoorbaan Amsterdam-Rotterdam, red), waar station Laan van NOI onderdeel van uitmaakt, en er wordt gewerkt aan plannen voor het toevoegen van een substantieel bouwprogramma op de Van Alphenstraat (Haagse zijde). Daarnaast wordt gewerkt aan plannen voor de herontwikkeling van de locatie van het TinQ-tankstation en zal de Verlengde Velostrada worden gerealiseerd. Tot slot wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor een tramkeervoorziening in het gebied’, aldus Van Eekelen.

‘Het is wat ons betreft niet gewenst om nu en in de toekomst individuele ontwikkelingen in het gebied ‘los’ te toetsen. Wij benadrukken de noodzaak om ook waakzaam te zijn op een mogelijke cumulatie van (negatieve) effecten in het gebied en de uitstraling ervan op het omliggende gebied. Het is niet ondenkbaar dat de herontwikkeling van SoZa toekomstige ontwikkelingen in het gebied beperkt of (nadelig) beïnvloedt’.

‘Voor onze gemeente geldt dat de bereikbaarheid van de gemeente en de parkeermogelijkheden in met name de wijken Voorburg-Noord en Bovenveen onder druk kunnen komen te staan. Dit vraagt om een mobiliteitsstrategie. Hierin zouden het faciliteren van de voetganger en de fietser, het stimuleren van deelmobiliteit en een visie op het gebruik van de auto in het gebied rondom het station een plek moeten krijgen’.

Van Eekelen pleit ook voor het ‘in kaart brengen en monitoren van de druk op de bestaande voorzieningen in het gebied. Ook aan de Voorburgse zijde. Het gaat dan bijvoorbeeld om de druk op basisscholen, zorgfuncties en sociaal maatschappelijke voorzieningen’. Zij hamert verder op betrokkenheid van Voorburgse bewoners van het gebied en samenwerking tussen de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Van Eekelens schrijven is afgedwongen door de gemeenteraad. Men nam daartoe unaniem een motie aan van Wouter Jorissen (D66). De wethouder zelf wilde in eerste instantie niet reageren op de Haagse voornemens.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter