Nieuws
Second opinion Vlietland blijft beperkt

De zogenoemde ‘second opinion’ die het bureau Hekkelman advocaten en notarissen uit Nijmegen voor de gemeenteraad maakt over het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in het noordoosten van natuur- en recreatiegebied Vlietland, is beperkt. Het bureau kijkt naar stukken die over het plan zijn gemaakt door Burgerinitiatief Vlietland. Materiaal dat door B&W aan de gemeenteraad is gezonden wordt niet beoordeeld.

Dat blijkt uit informatie die namens de griffie, het secretariaat van de gemeenteraad, aan Vlietnieuws is verstrekt. Het gaat om de volgende stukken:

= een brief van het Burgerinitiatief aan B&W en de gemeenteraad van 17 oktober 2022, inclusief stappenplan. Daarin werd voorgesteld een ontwerp bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt vooralsnog niet te behandelen en gedurende een jaar een alternatief uit te werken middels een viertal stappen,

= een notitie over aansprakelijkheids/planschaderisico’s als het ontwerp bestemmingsplan niet wordt vastgesteld.

Hekkelman bestudeert tevens het ontwerp bestemmingsplan zelf.

Waarom het bureau niet kijkt naar een brief van B&W van 9 december 2022 waarin de voorstellen van het Burgerinitiatief werden afgewezen is niet bekend. Bij de brief van B&W zat ook een juridisch ambtelijk advies dat met bijstand van de gemeentelijke huisadvocaat was opgesteld. Bovendien legde verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer ook ‘beleidsopvattingen’ aan de huisadvocaat voor. Ook die, alsmede de reactie daarop, blijven buiten beschouwing.

De inhoud van de brief van B&W van 9 december werd later fel bekritiseerd door de Commissaris der Koning, Jaap Smit. In de brief stonden aannamen over de handelwijze van de provincie – eigenaar van Vlietland – die volgens de Commissaris niet juist waren.

Op 1 februari kwam de gemeenteraad in een extra zitting bijeen. Daar werd besloten vanwege alle onduidelijkheid een ‘second opinion’ te gaan inwinnen over de plannen. Er werd een begeleidingscommissie vanuit de gemeenteraad samengesteld met als voorzitter de griffier mevrouw I. Joosten.

In de commissie zitten de gemeenteraadsleden Klazenga (GBLV), Kortman (VVD), Hielkema (D66), Paltansing (PvdA), Van Duffelen (CDA), Van der Heiden (GroenLinks), Wilschut (ChristenUnie) en Van der Schaft (SP).

Eind maart meldde Vlietnieuws al dat het bureau Hekkelman was gekozen de second opinion, inmiddels intern als ‘third opinion’ aangeduid, ging doen. Naar verluidt is het contract echter pas vorige week getekend.

De commissie en alles wat met de second opinion te maken heeft is met grote geheimzinnigheid omgeven. Geen der betrokkenen wil daar uitleg over geven noch nadere informatie. Hoe lang Hekkelman heeft voor het opstellen van een second opinion is onduidelijk. Datzelfde geldt voor de openbaarheid van het stuk.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter