Nieuws
Bijen- en insectenland Vlietland

In natuur- en recreatiegebied Vlietland krijgen bijen en andere insecten een zetje in de rug door de aanleg van een uitgelezen leefgebied. Op initiatief van de Vrienden van Vlietland en met financiering van de provincie Zuid-Holland werkt Staatsbosbeheer aan bloemrijk- en kruidenrijke graslanden. Langs het wandelpad tussen ophaalbrug aan de Kniplaan en Krekengebied wordt de grond gefreesd en ingezaaid met kruiden en bloemen waar bijen en vele andere soorten insecten van profiteren. Zo’n 6500 vierkante meter grasland krijgt een extra impuls door het inzaaien van een zaadmengsel. Gekozen is voor soorten die van oudsher in deze omgeving thuishoren en passen in het verloop van de Nederlandse seizoenen. Daarmee sluit de levenscyclus van de planten goed aan bij de insecten die in deze omgeving voorkomen. Door het intensieve landgebruik in Nederland gaat het slecht met onze insecten. De provincie, Staatsbosbeheer en Vrienden van Vlietland werken aan de bijenlandjes als één van de projecten die er lopen rond het versterken van de natuurwaarden in Vlietland. (foto Staatsbosbeheer)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter