Mening
U zegt het maar: HOV en de streep in zand

‘Verwacht wordt dat Leidschendam-Voorburg binnen 5 jaar totaal 80.000 inwoners zal tellen. Deze nieuwe bewoners moeten ergens wonen en werken en dus zet dit college vol in op het realiseren van bouwplannen, werkgelegenheid en mobiliteit. Dezelfde ontwikkelingen zien we ook bij onze buurgemeenten. Grote plannen in de Plaspoelpolder of de transformatie van winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk, dan wel de herontwikkeling van de Binckhorst in Den Haag en daarbij plannen voor de aanleg van de HOV-tramlijn.

Ontwikkelingen die weliswaar buiten de eigen gemeentegrenzen plaatsvinden, maar wel grote gevolgen hebben voor ons als Leidschendam-Voorburg. En daar zetten wij als VVD een duidelijke streep in het zand. Ontwikkelingen bij de buurgemeenten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor onze inwoners. Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid staan bij de VVD hoog in het vaandel. Dit hebben we al eerder laten zien bij het plan om de tramlijn Binckhorst-Station Voorburg over de Prinses Mariannelaan. Door grote inzet in de vorige periode van toenmalig wethouder mobiliteit Astrid van Eekelen is deze route teruggebracht naar de lijn over de Maanweg en blijft Opa’s Veldje gespaard. En ook nu nog zet de VVD zich daar voor in met het Huygenstracé om in de toekomst zowel autoverkeer als de trambaan onder de grond te brengen.

Komende weken spreekt de gemeenteraad over het voorstel van de HOV-tramlijn en een pakket aan mobiliteitsmaatregelen. In het huidige voorstel voor de HOV Binckhorst is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een tram vanuit de Binckhorst over de Maanweg naar Station Voorburg, en een trambaan over de Binckhorstlaan en Geestbrugweg in Rijswijk. Er zijn vele zienswijzen ingediend door inwoners en de zorg is het meest hoe blijft Leidschendam-Voorburg en met name Voorburg West en Oud Voorburg leefbaar, veilig en bereikbaar? Een optie genoemd door Rijswijk is het afsluiten van de Geestbrug voor Haags verkeer om ruimte te bieden aan tram en fiets. Dit is wat de VVD betreft onwenselijk omdat het onze gemeente aan de westkant volledig op slot zet. Veel meer inzet moet er komen op het dwingen van automobilisten om de Rotterdamse of Utrechtse baan te nemen, doorgangswegen die bedoeld zijn om snel Den Haag uit of in te komen.

We willen dan ook voorstellen onderzoek te doen naar de mogelijkheid om sluipverkeer over de Binckhorstlaan Voorburg te beperken door de brug over de Broeksloot af te sluiten voor doorgaand verkeer. Dit biedt de mogelijkheid om de tramlijn goed in te passen op de Binckhorstlaan Voorburg en te kijken of het mogelijk is de straat om te zetten in een fietsstraat met behoud van groen en de huidige parkeerplaatsen. Deze maatregel maakt de voorgestelde afsluiting bij de Geestbrugweg dan ook niet meer nodig. Een ander voordeel is dat dit ook meteen kansen biedt om de Prinses Mariannelaan leefbaarder en veiliger te maken door het een gebiedsontsluitingsweg te maken: door het weghalen van de tramrails uit het wegdek en het omzetten naar 30 km/uur worden de rijbanen smaller, kunnen de fietspaden apart komen te liggen en wordt ook de Prinses Mariannelaan verkeersveiliger en minder aantrekkelijk voor sluipverkeer.

Het laatste woord over de HOV-tramlijn is nog niet gesproken. Er zijn vele meningen en wensen. De komende weken zullen we met elkaar, zowel inwoners, gemeenteraad als ook regionaal een harde noot moeten kraken. Maar ons standpunt is duidelijk; wanneer een tramlijn wordt aangelegd mag dat geen verslechtering opleveren voor onze inwoners. Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid moeten gewaarborgd blijven en het liefst eigenlijk nog een verbetering opleveren’.

(Louise Kortman, VVD-gemeenteraadslid)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter