Mening
Blog: Bommetje

VVD-gemeenteraadslid Louise Kortman stuurde afgelopen week een stuk naar Vlietnieuws over de plannen voor de aanleg van een tramlijn tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg, met aftakking naar Rijswijk. Ze had het daarin over een streep in het zand. Zeg maar het trekken van een grens.

Bij lezing van het stuk blijkt het daarbij te gaan om de verkeersstroom die via de Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan en Geestbrug Voorburg-West in en uit rijdt. Het raadslid noemt het ‘onwenselijk’ om die verkeersstroom bij de Geestbrug af te kappen, zodat ruimte ontstaat voor de tram en langzaam verkeer.

Volgens Louise Kortman zou Voorburg-West op die manier ‘volledig’ op slot gaan. En dat wil de VVD niet, zo blijkt uit haar betoog. In plaats daarvan stelt zij voor de Binckhorstlaan bij de kruising met de Maanweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. De Binckhorstlaan zou dan meteen een fietsstraat kunnen worden.

Daarnaast zou de Prinses Mariannelaan ontdaan moeten worden van de oude tramrails die er nu nog liggen, moet de maximum snelheid er omlaag naar 30 kilometer per uur, moet de rijbaan smaller worden, en moeten er aparte fietspaden komen.

Het pleidooi van het VVD-gemeenteraadslid komt vlak nadat wethouder Jeffrey Keus (GBLV) het Masterplan voor de tramlijn heeft gepresenteerd. Een plan waar B&W, inclusief de VVD, mee hebben ingestemd.

In dat plan staat een zogenoemde ‘knip’ voor verkeer bij de Geestbrug. Vrij vertaald: straks mag er alleen nog bestemmingsverkeer rijden (omwonenden, bezoekers en leveranciers). Rijswijk wil de Geestbrugweg ook met die optie herinrichten.

Mevrouw Kortman legt er nu een bommetje onder. Dat kan twee redenen hebben: de VVD heeft binnen de coalitie een nederlaag geleden, of de liberalen hebben zitten slapen toen ze akkoord gingen met het Masterplan.

De bewering dat Voorburg-West met een verkeersbeperkende maatregel bij de Geestbrug ‘volledig’ op slot zou gaan, klopt niet. Alleen automobilisten die er niets te zoeken hebben (sluipverkeer met name) worden getroffen.

Als dat dan vertaald wordt door ‘volledig’ op slot gaan, waarom is eenzelfde maatregel enkele honderden meters verderop bij de Maanweg dan wel toegestaan in de ogen van de VVD?

Daarbij komt dat een ‘knip’ Binckhorstlaan/Maanweg er alleen maar toe leidt dat automobilisten via Maanweg en Westenburgstraat alsnog Voorburg-West in gaan rijden. Ook over de Prinses Mariannelaan en de Geestbrug.

De Prinses Mariannelaan kan dan wel ontdaan worden van oude tramrails en smaller worden gemaakt inclusief een lagere maximum snelheid, dat zal sluipverkeer niet afschrikken. Bovendien is er nog de aansluitende route via de Fonteynenburghlaan en de Oude Tolbrug.

Jeffrey Keus heeft al eerder aangekondigd de Prinses Mariannelaan te willen gaan herinrichten, ook het stuk tussen Binckhorstlaan en Stationsplein. De Binckhorstlaan zelf alsmede de Prinses Mariannelaan tot de Geestbrug worden van gevel tot gevel op de schop genomen in Keus’ plannen.

Dat alles roept de vraag op wat nu écht de bedoeling van mevrouw Kortman is. Als het er om gaat wethouder Jeffrey Keus en zijn GBLV, nota bene coalitiepartner, de loef af te steken, kunnen het nog leuke tijden worden in de lokale politiek.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter