Mening
Blog: Wassen neus

Het leek allemaal zo mooi. Onder druk van de oppositie in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg werd besloten een onafhankelijk bureau een oordeel te vragen over het plan 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland te bouwen.

B&W stelden dat de bouw onontkoombaar was op grond van eerdere afspraken. De juridisch geschoolde ambtenaar had die stelling ook onderschreven. Zelfs de huisadvocaat van de gemeente had er zijn zegen aan gegeven.

Voorstellen van het Burgerinitiatief Vlietland om nu geen besluit te nemen doch de plannen eerst nog eens grondig te overdenken en bij te stellen, waren niet uitvoerbaar, zo luidde het unanieme oordeel.

De oppositie was het daar niet mee eens. Het bouwplan is immers al zo’n 15 jaar oud. De tijden zijn veranderd. Bovendien konden er vraagtekens bij de opvattingen van B&W, de jurist en de huisadvocaat gezet worden. Zeker nu gebleken was dat de provincie, eigenaar van Vlietland, het daar op onderdelen niet mee eens was.

Een nader oordeel was dus nodig, zo werd in een extra vergadering van de gemeenteraad op 1 februari bepaald. Dat gebeurde nadat coalitiepartij D66 onder de vlag van ‘maximale transparantie’ met de oppositie meeging. VVD en GBLV volgden knarsentandend.

Om geen ‘appels met peren’ te moeten vergelijken werd wel besloten dat de vraagstelling aan het onafhankelijke bureau gelijk te houden aan de opdracht van B&W aan de eigen juridische ambtenaar en de huisadvocaat.

Een truc van VVD en GBLV om de eigen wethouder, Bianca Bremer (GBLV) uit de wind te houden. Zij bleek immers ook eigen ‘beleidsopvattingen’ aan de huisadvocaat ter beoordeling te hebben voorgelegd. Opvattingen die niet geopenbaard werden, net zo min als de reactie van de huisadvocaat.

Tussen 1 februari en nu is er echter de schermen alleen maar gesteggeld tussen coalitie- (VVD en GBLV met name) en oppositiepartijen. Kernvragen: wat gaan we dat onafhankelijke bureau precies vragen? Welk bureau kiezen we? Op grond van welke criteria? Wat doen we met openbaarheid/geheimhouding? Voert er iemand het woord of juist niet?

Het ‘gevecht’ vond plaats binnen een begeleidingscommissie samengesteld uit gemeenteraadsleden; van elke partij één. Strategisch werd de griffier voorzitter van de commissie. Een ambtenaar die alleen met zegen vanuit het Raadhuis naar buiten mag treden. En op dat Raadhuis zit nota bene de wethouder die de gemeenteraad geacht wordt te controleren. Ook in deze zaak.

Nadat Vlietnieuws vele weken geleden het bureau meldde dat het onderzoek ging doen, Hekkelman advocaten en notarissen uit Nijmegen, gingen de deuren echt op slot. Geheimhouding werd het gebod. Dat alles omdat er nog niet gekozen zou zijn voor een bepaald bureau. Later werd dat gewijzigd: eerst moest het contract getekend zijn.

Nu is dat dus gebeurd. En wat blijkt? Het bureau mag alleen oordelen over de stukken van het Burgerinitiatief en de tekst van het ontwerp bestemmingsplan dat de bouw van de recreatiewoningen mogelijk maakt.

De stukken van de wethouder, de ambtelijke jurist en de huisadvocaat blijven buiten beschouwing. Net als de beleidsopvattingen van Bianca Bremer zelf.

Stel Hekkelman onderschrijft het eerdere oordeel van de wethouder, de ambtelijk jurist en de huisadvocaat. Dan zal D66 zich voegen en met VVD en GBLV de bouw accorderen.

Indien Hekkelman tot een ander oordeel komt, ontstaat een patstelling. En ook daar heeft D66 de sleutel in handen. Probleem is dan echter dat afwijzen van het ontwerp bestemmingsplan de bouw niet automatisch blokkeert. Er ligt immers een bestemmingsplan uit 2005 dat hoogbouw in Vlietland mogelijk maakt. Een plan dat de zegen heeft gekregen van de hoogste rechter: de Raad van State.

Vooralsnog heeft het hele gedoe wel geleid tot vertraging in de bouwplannen. Besluitvorming is van dit voorjaar naar het najaar gegaan. Bovendien heeft de provincie nog bedenkingen. Die moet de gemeente eerst uit de weg ruimen voordat het hele verhaal voortgezet kan worden.

Binnenskamers wordt door de ontwikkelaars al gedreigd met gigantische schadeclaims mocht het allemaal toch gefrustreerd worden. Claims die de gemeente zou moeten betalen. Bovendien is het beheer van Vlietland niet meer financierbaar als de bouwplannen niet doorgaan.

Voor het project wordt pacht betaald; inkomsten voor het in stand houden van Vlietland. Zeker nu er gemompeld wordt dat de provincie eigenlijk van het gebied af wil. Leidschendam-Voorburg, op wiens grondgebied het ligt, kan het echter niet overnemen. Want te duur.

Hekkelman is nu aan de gang. Hoe lang men erover mag doen staat in de sterren geschreven. Net als het vervolg. Is het allemaal een wassen neus, of wordt gehoor gegeven aan alle bedenkingen bij het project? De tijd zal het leren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter