Nieuws
Bewoners Voorburg-West: ‘Wel de lasten niet de lusten’

‘Op de dinsdagen 9 en 16 mei buigt de gemeenteraad zich over het voorkeursalternatief voor een snelle tram door Voorburg-West. Bewoners van Voorburg-West, direct belanghebbenden in deze, voelen zich in deze discussie niet serieus genomen. Van al hun inbreng is in het voorliggende voorstel niets terug te vinden. Zij zullen daarom op 9 en 16 mei gaan inspreken bij de gemeenteraad en roepen buurtbewoners op hen te komen steunen.

Het participatietraject ging volgens de bewoners niet over OF er een tram zou komen, maar HOE deze er zou komen. Het voorkeursalternatief bevat geen goede onderbouwing, is niet gebaseerd op realistische prognoses van woningbouw en vervoer, en rekent met verouderde modellen. Oorspronkelijk zou de tram nodig zijn vanwege de bouw van 30.000 woningen. Inmiddels is duidelijk dat dit er voorlopig slechts 4500 op de Binckhorst zullen zijn. Alle verzoeken van belanghebbende inwoners ten spijt ligt er nog steeds geen vervoersprognose en is niet duidelijk of de uitvoering in deze vorm ook realistisch is. Voor de nieuwe tram moet bijvoorbeeld de Geestbrug worden vervangen, maar gaat Rijswijk dat wel doen?

In het participatieproces hebben de bewoners alle risico’s en consequenties voor hun wijk op een rij gezet, vele uren zijn er gestoken in tekeningen, toelichting, het schrijven van 680 (!) zienswijzen, gesprekken met wethouders en gemeenteraadsleden. De bewoners zien hiervan niets terug in de reactie van het college op al die zienswijzen. Niets. Sterker nog, de wijk zou juist blij moeten zijn met de tram, aldus het college van B&W. Waarvan overigens niemand woont in Voorburg-West…  Als doekje voor het bloeden ontvangt de gemeente ruim 10 miljoen voor herinrichting van de Prinses Mariannelaan, als de tram er eenmaal ligt. Maar dit laatste project ook nog tegen hoge kosten voor Leidschendam-Voorburg, dat – tegen eerdere berichten in – flink moet meebetalen hieraan (5,7 mln euro).

En geen inwoner weet wat hij daarvoor terugkrijgt, als compensatie voor schade, overlast, een wijk die niet meer bereikbaar is voor autoverkeer en onveilig is voor fietsers en voetgangers. Daarnaast is het de bedoeling om de Geestburg  ‘op slot’ te zetten waardoor de westkant van Voorburg onbereikbaar wordt, ten behoeve van de nieuwe inwoners Den Haag-Binckhorst, die waarschijnlijk helemaal niet de tram gaan nemen naar station Voorburg of station Rijswijk…. Weer een lege tram, zoals tram 19 en in Voorburg-West, tram 10?

De bewoners – als de échte belanghebbenden – roepen gemeenteraad en college van B&W daarom op om de vertraging in de woningbouw te benutten om eerst echt goed naar de belangen van de inwoners van Leidschendam-Voorburg te kijken en met beter inpasbare alternatieven te komen. Deze raad en dit college kunnen bewoners laten zien dat de mooie woorden uit het coalitieakkoord menens zijn: luisteren naar de inwoners en initiatieven van inwoners ondersteunen. De bewoners dagen raad en college uit zich als nieuw gemeentebestuur hard te maken voor hun inwoners en eerst pas op de plaats te maken totdat er een goede onderbouwing en inpassing ligt, met minder lasten voor de inwoners. Of zoals wethouder Keus het eerder zei: ‘we gaan van de minnetjes een plusje maken’!’

Is getekend namens de verschillende bewonersgroepen uit de Romeinse wijk, Binckhorstlaan, Overburgkade/Tuinluststraat en Voorburg Oud: M. Drabbe, I. Hakkaart, J. Geelen, K. Wigman, R. Langen en B. Los, L. Knuttel, Z. Demper, T. van Kooten, B. De Zwart, S. Van der Veen. 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter