Nieuws
Gemeente: historische misser

De gemeente noemt het feit dat de Utrechtsebaan/A12 en de spoorbaan Den Haag CS – Gouda dwars door historisch Voorburg snijden een ‘historische misser’. Om daaraan toe te voegen dat het ‘misschien’ de tijd is deze te corrigeren. De teksten staan op de door de gemeente beheerde en gevulde site www.ingesprekmetlv.nl In het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66 staat: ‘We brengen gesprekken op gang met relevante partijen om te komen tot een gezamenlijk initiatief voor een tunnel van de Utrechtsebaan tot Huygenstunnel’. De formuleringen die nu gebruikt worden, ontbreken in dat akkoord.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter