Nieuws
Avalex legt besparingen voor

De hoeveelheid restafval per inwoner snel verminderen en/of op ophaal van grof vuil bij mensen voor de deur verminderen. Deze opties heeft de directie van Avalex de aangesloten gemeenten voorgelegd om te kunnen besparen. Dit nu de kosten al maar verder stijgen. Eerder maakte het afvalbedrijf al bekend dit jaar 2,7 miljoen euro te kort te komen.

Volgens Avalex moeten de aangesloten gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, dit jaar knopen doorhakken daar waar het gaat om een nieuw afval- en grondstoffenbeleid. De hoeveelheid restafval moet omlaag terwijl de rijksoverheid wil dat het grondstofgebruik tot 2030 wordt gehalveerd. Het verbranden van afval wordt duurder door een stijgende belasting op de verbranding en een CO2-heffing die wordt ingevoerd.

Leidschendam-Voorburg wil de hoeveelheid restafval per inwoner met 12 procent doen dalen in 2024. Een reductie met 25 procent zou 300.000 euro per jaar opleveren; een reductie met 49 procent (tot de landelijke norm van 100 kilo per inwoner per jaar) 800.000 euro.

Het reduceren van de ophaal van grof vuil bij inwoners gedurende de zomervakantie (6 weken) spaart per rit bijna 820 euro uit. In Leidschendam-Voorburg worden 688 ritten in een jaar verreden.

Het afvalbedrijf noemt wel een aantal andere besparingsmaatregelen waaruit de gemeenten moeten kiezen. Bij Leidschendam-Voorburg gaat het dan om:

= afschaffen van de extra routes ophaal GFT in de zomermaanden,

= verminderen ophaal GFT in vier wintermaanden van eens per 2 weken naar eens per maand,

= verminderen ophaal restafval van eens per 2 weken naar eens per 3 of 4 weken,

= invoering betaling voor ophaal van grof vuil aan huis,

= verlengen periode waarbinnen na melding grof vuil aan huis wordt opgehaald om inwoners te verleiden naar milieustraat te rijden,

= afbouw overcapaciteit bij milieustraten.

De begroting van Avalex voor 2024 beloopt 48,8 miljoen euro. De bijdrage van Leidschendam-Voorburg daarin is 9,8 miljoen euro. Zonder nadere maatregelen loopt die op naar 11,7 miljoen euro in 2027. Avalex kondigt aan de milieustraat in Pijnacker-Nootdorp per 1 januari 2024 te sluiten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter