Nieuws
Beleid duurzaamheid faalt

Een reductie van CO2 (koolstofdioxide) in de lucht met 30 procent in 2025 zal bij lange na niet gehaald worden. Sinds 2020 stijgt de CO2 uitstoot zelfs. Ook de doelstellingen om de waterkwaliteit te verbeteren voor 2027 zijn onhaalbaar. De energieomwenteling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare ligt achter op het schema. De hoeveelheid restafval neemt toe; het afval scheiden neemt af. Er is geen beleid voor hergebruik van afval- en grondstoffen zodat er een afvalloze circulaire maatschappij ontstaat.

Dat kregen gemeenteraadsleden gisteravond te horen bij een ambtelijke uitleg van het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2027 opgesteld door wethouder Marcel Belt. Bij de gemeente zijn nu zo’n 10 ambtenaren met duurzaamheid en alles wat daarmee te maken heeft bezig. Dat is te weinig. Binnen een jaar moeten dat er achttien zijn, zo werd duidelijk gemaakt.

Wat CO2 betreft is het vooral de verkeerstoename na corona die roet in het eten gooit. Bovendien ligt Leidschendam-Voorburg aan snelwegen (A4/A12). De CO2-afname gaat nu naar 14 procent in plaats van de beoogde 30. Bij de waterkwaliteit kan de gemeente zelf weinig doen, zo kregen de gemeenteraadsleden te horen. Dat is vooral een zaak van de waterschappen. Bij de energieomwenteling loopt gebruik van windenergie door windturbines achter bij de planning. Tegelijk stijgt het energieverbruik sinds 2020 weer.

De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar neemt sinds 2018 toe. Tegelijk wordt er steeds slechter afval gescheiden. Beide ontwikkelingen leiden tot een stijgende afvalstoffenheffing. Er zal nu een nieuwe actie starten om groenafval uit restafval te krijgen. Groenafval is bovendien zwaar, dus bij zo’n actie snijdt het mes aan twee kanten; minder kilo’s restafval en betere scheiding.

Positieve punt: er is een run op zonnepanelen ontstaan waardoor de hoeveelheid stroom die opgewekt wordt met hernieuwbare bronnen in de gemeente met 100 procent is toegenomen sinds 2016. Daarnaast is meer dan 15 procent van de gemeente ‘groen’, is in de meeste wijken (behalve Damcentrum en Voorburg-Noord) meer dan 20 procent ‘groen’, is de kans op wateroverlast door een ‘bui van de eeuw’ minder dan 2 procent.

Nog dit jaar wil de gemeente starten met het monitoren van het eigen duurzaamheidsbeleid om zo tijdig te kunnen bijsturen als de gewenste effecten niet optreden. Ook wordt gewerkt aan het formuleren van een beleid inzake de circulaire samenleving.

Kees Elenbaas (GroenLinks) was het enige raadslid dat zich hardop afvroeg waar de gemeente het optimisme inzake het duurzaamheidsbeleid op baseert, gehoord het hele verhaal. Hij kreeg daarop echter geen helder antwoord.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter