Nieuws
Nieuwe tramverbinding ‘goed’ voor gemeente

Een nieuwe tramverbinding tussen Den Haag CS en Station Voorburg via de Binckhorst met een aftakking naar Rijswijk door Voorburg-West is ‘goed’ voor Leidschendam-Voorburg en Voorburg-West. Daar zijn B&W van ‘overtuigd’.

Dat heeft verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus gezegd in een informerend beraad met gemeenteraadsleden over de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV). De bestuurder zei de zorgen van inwoners van Voorburg-West te begrijpen. ‘Het gebied gaat wezenlijk veranderen’.

De gemeenteraad beslist eind mei over het zogenoemde Masterplan voor de tramverbinding waarmee het tracé vastligt. De wethouder noemde dat besluit ‘geen punt maar een komma. Er is nog veel te regelen om het echt mooi te maken in Voorburg-West’.

In het beraad liet D66-gemeenteraadslid Alexander Hielkema blijken een ander tracé te willen dat het nu gekozen traject via Binnkhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse voor de verbinding naar Station Voorburg. Hij gaf aan een voorkeur te hebben voor de route Zonweg – Regulusweg en dan een deel ondergronds.

Hielkema was het enige raadslid dat een dergelijke politieke uitspraak deed. De andere woordvoerders hielden het bij het stellen van vragen aan degenen die spraken.

Projectmanager Arend van Dijk stelde dat de uitwerking van de plannen straks conform het Masterplan moet plaatsvinden.

In een volgende fase moet een breed verkeerskundig onderzoek gedaan worden naar het blijvend terugdringen van verkeer op de Binckhorstlaan – Prinses Mariannelaan – Geestbrug in Voorburg-West. Vast staat al wel dat maatregelen bij de Geestbrug die doorgaand verkeer belemmeren dan wel onmogelijk maken, een reductie in autoverkeer van 60 tot 70 procent in het gebied teweeg brengen, aldus Van Dijk.

Bij alle plannen moeten veiligheid (verkeer en sociaal), leefbaarheid en groen in Voorburg-West verbeteren, zo gaf de projectleider aan. De inpassing van de tram in de wijk zal in samenwerking met de bewoners (co-creatie) plaats vinden.

Van Dijk stelde dat de tram, zonder vertraging door bijvoorbeeld onteigeningsprocedures of beroepen bij de Raad van State, in 2030 zou kunnen rijden. ‘Maar eigenlijk is daar nu geen zinnig woord over te zeggen’. Een definitief projectbesluit staan nu voor eind 2025 gepland.

In het beraad werd duidelijk dat van een ondergrondse halte van de tram bij Station Voorburg is afgezien vanwege de kosten (50 tot 60 miljoen euro). Van Dijk liet blijken dat ook met de nieuwe tramverbinding lijn 1 (de bestaande tram tussen Scheveningen, Den Haag centrum, Rijswijk en Delft) mogelijk toch deels over dat tracé blijft rijden.

Een handvol bewoners van Voorburg-West uitte grote bezwaren tegen de plannen. Gesteld werd dat kosten zwaarder wogen dan leefbaarheid, dat de groenzone tussen Maanweg en Overburgkade wel wordt aangetast daar waar een halte op de Maanweg komt, dat de afslag Maanweg-A12 van een rijstrook wordt ontdaan als de tram daar de bocht maakt richting Station Voorburg en dat 1 hectare groen bij de Huygenstraverse verdwijnt.

Er werden vraagtekens gezet bij het aantal passagiers dat straks de tram vanuit de Binckhorst naar Station Voorburg zal pakken, daar waar de bewoners van dat gebied hun focus hebben op Den Haag en de stations HS en CS.

Barbara Los, bewoonster van de Binckhorstlaan in Voorburg-West stelde dat er daar geen ruimte is voor een veilige inpassing van de tram. Fietspaden en stoepen worden versmald of verdwijnen, oversteken worden afgesloten.

De wijk wordt ook afgesloten nu Leidschendam-Voorburg het verkeer op Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan wil beperken, Rijswijk op de Geestbrugweg en Den Haag op Maanweg en Westvlietweg. ‘Wij voelen ons in de steek gelaten’.

Mevrouw Los hield de gemeenteraadsleden voor dat niet alle heikele punten doorgeschoven mogen worden naar een volgende fase aangezien dan het tracé en het budget voor het project (575 miljoen euro) al vastliggen. Zij riep de gemeenteraadsleden op om op te komen voor de belangen van de eigen inwoners.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter