Nieuws
Waan van de dag regeert

Politieke meningsverschillen, versnippering (meer fracties) en de rol van sociale media leiden ertoe dat de waan van de dag steeds meer aandacht eist van gemeenteraadsleden en de instanties die hen ondersteunen, met name de griffie. Dat stelt de Vereniging van Rekenkamers in een rapport over de ondersteuning van gemeenteraadsleden. Er deden 70 gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, aan mee.

De aandacht voor ondersteuning van gemeenteraadsleden neemt toe. Tegelijk blijft die achter bij de eisen en verwachtingen die aan gemeenteraadsleden worden gesteld, aldus het rapport. De buitenwereld eist ook meer aandacht van gemeenteraadsleden. Dat vergt meer communicatie met de samenleving, bijvoorbeeld via burgerparticipatie. Tegelijk worden vraagstukken ook ingewikkelder waardoor gemeenteraadsleden meer steun vragen.

Volgens de Rekenkamers reageren griffies wel op de toenemende vraag naar ondersteuning door gemeenteraadsleden. Ze vragen, en krijgen, meer geld en menskracht. Daarnaast overleggen griffiers vaker met gemeenteraden over de ambities van de raad en de mogelijkheden die te realiseren. Ook worden er vaker afspraken gemaakt met B&W en ambtenaren. De ‘waan van de dag’ doorkruist die goede voornemens echter, aldus de onderzoekers.

Uit het onderzoek bleek dat 35 procent van de deelnemers vond dat de griffie te weinig geld heeft. Er wordt algemeen een grote druk op de griffie ervaren nu de gemeenteraden steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. Een professionalisering van de griffie wordt noodzakelijk geacht.

Het budget voor ondersteuning aan de fracties in de gemeenteraden is sinds 2019 over het algemeen niet gestegen. Dertig procent van het geld blijft overigens onbesteed. De fracties gaan heel verschillend met het geld om. Meer geld vragen is men huiverig voor. Bij professionele ondersteuning kan het rendement ervan omhoog.

Wat de informatievoorziening aan gemeenteraadsleden betreft noemt het rapport het vragen van hulp van ambtenaren, het stellen van schriftelijke vragen, informatiebijeenkomsten, werkbezoeken en beschikbare informatiesystemen. Wat die laatste betreft wordt geconstateerd dat zoek- en dossierfuncties problemen geven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter