Nieuws
Weer miljoenen tekort op de bijstand

De gemeente komt dit jaar zo’n 1,7 miljoen euro tekort op de bijstand. Gerekend was op een positief saldo van 1,3 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief van wethouder Philip van Veller aan de gemeenteraad. Over 2022 kwam de gemeente 2,2 miljoen euro tekort op de bijstand.

Per 1 januari hadden 1670 inwoners een bijstandsuitkering. Voor heel 2023 wordt met 1589 gerekend. Volgens Van Veller ‘vergrijst’ de bijstand. Er komen meer 50 plussers in terecht. Van de groep die al meer dan 20 jaar een bijstandsuitkering heeft is het merendeel 55plus. De meesten hebben ook een afstand tot de arbeidsmarkt en komen dus niet of niet snel meer aan werk.

De uitgaven voor bijzondere bijstand aan zelfstandigen zijn in de gemeente hoger dan landelijk vanwege het grote aantal zzp’ers. In de IOAW (arbeidsongeschikte werkloze werknemers) zijn de uitgaven hier ook hoger dan landelijk vanwege de vergrijzing.

Positief werken loonkostensubsidies om mensen met een beperking aan werk te helpen. Op langere termijn werkt dat ook financieel gunstig uit voor de gemeente. Bovendien start de rijksoverheid per 1 juli een zogenoemd Breed Offensief om deze groep aan een baan te helpen.

De wethouder kondigt een groot aantal acties aan om mensen uit de bijstand te krijgen. De meeste daarvan lopen al of zijn al eerder aangekondigd. De zogenoemde ‘welzijnsgesprekken’ met inwoners in de bijstand moeten nog steeds starten. Daarbij wordt bezien of de uitkering nog wel passend is en/of betrokkene geen andere voorzieningen nodig heeft.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter