Nieuws
‘Theoretische kaders’ voor geheimhouding

De bescherming van ‘theoretische kaders’ die gebruikt worden om zaken te duiden zijn voor onderzoeksbureau NTA reden om een rapport dat men in 2020 voor de gemeente maakte over extremisme in de gemeente, geheim te houden. Volgens de NTA-directie zijn dit bedrijfs- en fabricagegegevens, een uitzonderingsgrond voor openbaar making op basis van de Wet open overheid (WOO).

Dat blijkt uit stukken die bij de Haagse rechtbank zijn ingediend. Daar strijdt NTA nog altijd tegen openbaarmaking van het rapport. De gemeente wil het stuk wel openbaren. Kern van het onderzoek was de Leidschendamse moskee van de Stichting Eenheid. NTA claimt de eigen kennis en kunde gedurende meer dan tien jaar te hebben opgebouwd. Men is ook de enige in Nederland op dit terrein, zo stelt men.

Openbaarmaking zou er, aldus NTA, ook toe leiden dat respondenten te herleiden zijn, in elk geval in de kleine kring waar binnen zij zich bewegen. NTA heeft hen in het kader van het onderzoek anonimiteit gegarandeerd. Ook daarom zou het stuk geheim moeten blijven. Dat gegevens bekend bij de Kamer van Koophandel openbaar zijn, doet daar niets aan af.

Uit de stukken blijkt tevens dat de gemeente ooit wel een geanonimiseerde versie van het NTA-rapport heeft gemaakt ten behoeve van bespreking in de gemeenteraad. Het is echter nooit tot een behandeling in de gemeenteraad gekomen. Het NTA-stuk is ook niet doorvertaald in beleid waardoor er ook geen besluitvorming van de gemeenteraad nodig was.

In de stukken wordt aangegeven dat NTA door de gemeente gevraagd werd ‘het politieke, religieus polarisend en extremistisch krachtenveld in kaart te brengen met specifieke aandacht voor salafisme en extreemrechtse overtuiging’. Dat wijkt af van een bericht aan de gemeenteraad waarin stond dat het onderzoek werd ingesteld naar krachten die er spelen dewelke mogelijk van invloed/gevaar konden zijn voor de inwoners.

NTA richtte het onderzoek vrijwel uitsluitend op salafisme en/of de moslim broederschap. Een enkele passage over extreemrechts legde een verband met de Leidschendamse moskee en niet met extreemrechts in het algemeen.

Het onderzoeksbureau heeft in de hele procedure om het eigen rapport geheim te houden overigens ook kopieën van facebook-berichten opgenomen, daterend van eind 2021. Het gaat dan om berichten waarin NTA aan de schandpaal wordt genageld en mensen worden opgeroepen namen en foto’s van mensen die deel uit maken van ‘het spionnennetwerk’ te openbaren en te delen. In de berichten wordt verder gesproken over ‘verraders’ en ‘vijanden’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter