Nieuws
Doorpakken met het Provinciaal Burgerakkoord

Met hulp van de G1000Zuid-Holland ligt er een provinciaal Burgerakkoord met 113 beslispunten over de thema’s ‘wonen’, ‘de toekomst van het platteland’ en ‘leefbaarheid, verkeer en vervoer’. Een prachtig resultaat waarmee de provincie doorpakt. Maar hoe gaat dat precies? 

  • Een afvaardiging van de deelnemers van de G1000Zuid-Holland houdt contact met de provincie over de opvolging van de adviezen,
  • De provincie onderzoekt per beslispunt hoe het huidige beleid zich ertoe verhoudt. Sluit het advies aan bij bestaand beleid, zijn er aanpassingen aan bestaand beleid nodig of moet er nieuw beleid gemaakt worden,
  • De politiek geeft per beslispunt aan hoe de provincie hier in de praktijk mee omgaat. Wordt het advies bijvoorbeeld direct of deels overgenomen? Bij een afwijzing wordt de achterliggende reden uitgelegd.

Zodra er een eerste overzicht beschikbaar is van de reacties van de politiek vindt u dit op https://www.zuid-holland.nl/actueel/participatie/burgerberaad-g1000zuid-holland/

Meer informatie

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter