Nieuws
Onderzoek naar NTA-onderzoek extremisme

De Autoriteit Persoonsgegevens  wil nadere gegevens van de gemeente over het onderzoek dat het bureau NTA in 2020 deed naar extremisme in de gemeente, met nadruk op religieus extremisme rond de moskee in Leidschendam. De gemeente moet negentien vragen over het NTA-onderzoek beantwoorden en stukken leveren. Daaronder ook een door de gemeenteraad geheim verklaarde set van niet-geanonimiseerde stukken die deel uitmaakten van het NTA-onderzoek. Medewerking aan het onderzoek van de Autoriteit is verplicht. De gemeenteraad behandelt de zaak op 30 mei.

De Autoriteit wil onder andere het volgende weten:

= de opdracht van de gemeente aan NTA,

= wie bepaalde hoe die opdracht moest worden uitgevoerd: de gemeente of NTA, helemaal of gedeeltelijk,

= zijn organisaties en/of personen vooraf geïnformeerd over het NTA onderzoek,

= wie formuleerde de onderzoeksvragen,

= zijn alle vragen door het onderzoek beantwoord,

= waren er nog andere onderwerpen die werden onderzocht,

= vroeg de gemeente NTA om personen te onderzoeken,

= verstrekte de gemeente NTA persoonsgegevens,

= is er een verwerkingsovereenkomst tussen gemeente en NTA,

= vroeg de gemeente NTA om geen persoonsgegevens te verwerken,

= is er contact geweest tussen gemeente en NTA lopende het onderzoek,

= zijn er door de gemeente instructies gegeven aan NTA lopende het onderzoek,

= ziet de gemeente zichzelf als onderdeel van het onderzoek van de Autoriteit,

= is er contact geweest met de Nationaal coördinator terrorisme en veiligheid,

= hoeveel versies heeft NTA van het onderzoek geleverd,

= waarvoor zijn die versies gebruikt.

= is het NTA-onderzoek met derden gedeeld

= zijn derden over het NTA-onderzoek ingelicht?

De Autoriteit behandelt de verkregen informatie vertrouwelijk. Dus ook die uit de tot nu toe geheime stukken.

De zaak kwam eind 2021 aan het licht door een publicatie van de NRC. Daarin werd gemeld dat NTA op verzoek van de gemeente ‘undercover’ onderzoek zou hebben gedaan naar onder andere islamitische organisaties en moskeeën. In januari 2022 vond een debat in de gemeenteraad over de zaak plaats. B&W willen het NTA-rapport openbaar maken. NTA wil dat niet en heeft de rechter ingeschakeld. Die zaak loopt nog.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter