Nieuws
Wensen bij debat tramlijn Voorburg-West

Vertegenwoordigers van een viertal bewonersgroepen in Voorburg-West bieden vanavond om 19.00 uur een petitie aan de gemeenteraad aan inzake het plan voor een tramlijn (HOV) Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk/Delft via Voorburg-West.

In de petitie vragen de indieners de gemeenteraad om:

= Belanghebbenden en inwoners van Leidschendam-Voorburg daadwerkelijk invloed te geven bij de planning van deze openbaar vervoerlijn,
= Serieus naar andere tracés te kijken. Waaronder het alternatief door het hart van de Binckhorst, over de Binckhorstlaan/Zonweg/Regulusweg. Met een kopstation bij gebouw de Haagse Arc (Maanweg 174),
= In te zien dat de tak van het voorkeurstracé richting Rijswijk (over de Voorburgse Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan) meer nadelen dan voordelen heeft. Zie er dus van af. De ruimte ontbreekt,
= De westkant van de gemeente bereikbaar te houden en de Geestburg (en/of de Broekslootburg, Binckhorstlaan) niet af te sluiten voor doorgaand autoverkeer,
= Te bevestigen dat de (oude) tramlijn 10, dat wil zeggen het tracé Pr. Mariannelaan al eerder terecht is afgevallen in dit proces,
= Opa’s veldje (en omgeving), Scouting Livingstone-Miriam, Huygens Hofwijck en de Broekslootzone te laten zoals ze nu zijn. Wanneer een tracé langs Opa’s veldje en over de Huygenstraverse toch onvermijdelijk blijkt, het tracé dan maximaal in te passen. En dat wil zeggen ondergronds.

‘Nu komt het erop aan: luisteren het college van B&W en de gemeenteraad naar de argumenten van haar inwoners? Wordt er een ‘stopknop’ ingebouwd in het voorliggende besluit om te kunnen ingrijpen als het uit de hand loopt met de sneltram. Of dendert de tram gewoon door…?’, zo vragen de indieners Bewonersgroep Romeinse wijk, bewonersgroep Binckhorstlaan, bewonersgroep Overburgkade/Tuinluststraat, Bewonersgroep Voorburg Oud, zich af.

De indieners wijzen er verder op dat er al eerder 2000 handtekeningen tegen het HOV-plan zijn verzameld en dat de inwoners 680 zienswijzen over de plannen hebben ingediend.

Het HOV-plan wordt vanavond in een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad besproken. Vorige week liet die commissie zich gedurende een zitting van 3,5 uur al informeren. Het uiteindelijke besluit valt in de gemeenteraadsvergadering van 30 mei.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter