Nieuws
Grondspeculatie in Stompwijk

In het gebied rondom de drie molens in Stompwijk vindt op grote schaal grondspeculatie plaats. Bedrijven kopen agrarische percelen op om die vervolgens als goede investering weer door te verkopen aan particulieren. De kopers worden forse winsten voorgespiegeld omdat ter plekke in de toekomst woningen gebouwd zullen gaan worden.

Dat blijkt uit een artikel in de krant Den Haag Centraal. De krant deed naar eigen zeggen langdurig onderzoek naar de zaak. Men kreeg daarbij steun van Stichting Luis in de Pels. De krant noemt drie bedrijven: Solid agreements vastgoed (SAV) uit Den Bosch, REA vastgoed uit Didam en Milanium uit Almere.

Den Haag Centraal stelt dat het rondom de molens gaat om gronden van tezamen 30 voetbalvelden groot, die verdeeld zijn in onder 250 verschillende eigenaren. Terwijl de waarde van de agrarische grond zo’n tien euro per vierkante meter beloopt, betaalden die vijf tot acht keer meer voor de grond.

In alle gevallen werd de kopers voorgehouden dat er ter plekke in de toekomst woningen komen nu de bevolking groeit, er een woningtekort is en er naarstig naar bouwruimte wordt gezocht.

Den Haag Centraal citeert een woordvoerster van de gemeente die stelt dat het ‘weinig’ waarschijnlijk is dat er in het gebied woningbouw zal worden toegestaan ‘in de komende decennia’. Eerder bepaalde de gemeenteraad al dat het buitengebied groen moet blijven en dat woningbouw binnen de bebouwde kom dient plaats te vinden.

Eind 2020 reageerde toenmalig wethouder Jan Willem Rouwendal al op grondaankopen van SAV in Stompwijk, gronden die daarna weer te koop werden aangeboden. In antwoorden op vragen uit de gemeenteraad zei hij toen: ‘De bestemming van deze gronden is ‘agrarisch’ (met waarden landschapswaarden en/of landschappelijke waarden afhankelijk om welke percelen het gaat)’.

‘De gemeente kan het de eigenaren van agrarische gronden niet verbieden die gronden aan een vastgoedinvesteerder te verkopen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat sprake is van illegale grondtransacties of iets van deze aard. De gemeente heeft geen instrumenten voorhanden om deze ontwikkeling tegen te gaan. Door middel van actieve communicatie kan worden uitgedragen dat van grootschalige herontwikkeling van agrarische gronden in het buitengebied voor woningbouw niet binnen afzienbare termijn sprake zal zijn’.

‘Voorts is de provincie Zuid-Holland benaderd met het bericht dat partijen stukken grond in het buitengebied aankopen. De urgentie om hier op provinciaal niveau iets mee te doen wordt niet gevoeld. Er is ook contact geweest met een aantal (potentiële) kopers (die zelf bij de gemeente informeerden), waarbij is meegedeeld dat woningbouw niet toegestaan is op grond van het bestemmingsplan’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter