Nieuws
Wethouder zet in op jongerenparticipatie

Wethouder Marcel Belt wil jongeren een plek geven binnen burgerparticipatie. Volgens de bestuurder is het van groot belang de stem van de huidige en toekomstige bewoners van de gemeente een plek te geven.

Belt kondigt de volgende initiatieven aan:

= opzet van een informeel inloop- en ontmoetingspunt voor gesprekken met jongeren. Zes keer per jaar, op verschillende plekken in de gemeente,

= eind juni start Jong LV in gesprek. Hier kunnen jongeren zelf onderwerpen ter bespreking voorleggen,

= jongeren gaan de gemeenteraad bezoeken,

= de dienstverlening van de gemeente en de communicatie van de gemeente worden beter op jongeren afgestemd.

De wethouder zegt al doende te willen leren wat bij de jongeren aanslaat en over welke onderwerpen zij het willen hebben. Belt stelt meteen wel dat ‘de jongere’ niet bestaat. De groep heeft uiteenlopende wensen en behoeften afhankelijk van leeftijd en achtergrond.

Onderwerpen die jongeren interesseren zijn in elk geval onderwijs, sport, ontmoetingsplekken, uitgaansgelegenheden, starterswoningen, recreatiemogelijkheden dicht bij huis.

Jongeren willen niet lang vergaderen, liefst ook online deelnemen. Er moet niet te veel aan bod komen, liever effectief en efficiënt. Jongeren willen zelf aan de slag en niet werken volgens ideeën van volwassenen over hen.

Belt ziet vooralsnog af van een Jongerenraad. Dat is te formeel en heeft weinig draagvlak bij de jongeren. Wel wil hij verder met jongeren praten. Hen betrekken bij gemeentelijke initiatieven, jongeren de kans bieden hun ideeën, wensen en uitgangspunten te presenteren.

De wethouder wil achterhalen hoe de jongeren betrokken willen worden, hoe zij hun ideeën willen presenteren en welke wensen/behoeften zij hebben. Op grond daarvan wil hij de participatie vorm geven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter