Nieuws
Tramroute staat vast, anders geen geld

De rijksoverheid betaalt alleen voor een tramlijn Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk via Voorburg-West als die volgens het tracé Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse gaat lopen, en richting Rijswijk via Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrug. Dat heeft wethouder Jeffrey Keus gemeenteraadsleden laten weten. Het project kost 575 miljoen euro. Het rijk betaalt het leeuwendeel daarvan.

Naar aanleiding van kritiek op de burgerparticipatie bij het project stelde de wethouder dat daardoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Voorburg-West in het project zijn opgenomen. Het project moet beide zaken ‘dienen’. Maatregelen daartoe zullen in samenwerking met de bewoners van Voorburg-West uitgewerkt worden en worden uitgevoerd.

Keus gaf aan dat een verkeers- en mobiliteitsstudie voor de hele regio nodig is. Pas op basis daarvan kan bepaald worden welke maatregelen genomen kunnen worden om het autoverkeer in Voorburg-West terug te dringen. Alsdan komt ook een maatregel om doorgaand verkeer uit de wijk te weren (een knip) aan de orde en waar die dan aangebracht moet worden.

Volgens de wethouder is er nog geen bedrag bepaald voor maatregelen die verkeersveiligheid en leefbaarheid in Voorburg-West dienen. Het geld komt wel uit de 575 miljoen euro maar staat niet gemarkeerd als zijnde voor die maatregelen in Leidschendam-Voorburg. Naar verluidt gaat het om tientallen miljoenen euro’s.

Er zal, zo berichtte Keus, wel nader onderzoek gedaan worden naar de plek van het tramstation bij Station Voorburg. Nu is dat station bovengronds op het Stationsplein voorzien. Een optie om dat ondergronds te doen, uitgaande van een doortrekking van de tramlijn naar Zoetermeer via een tunnel onder de Vliet door, zou gekoppeld kunnen worden aan het plan de Utrechtsebaan/A12 en de spoorbaan ter plekke ook ondergronds te brengen (Huygenstunnel). Het gaat dan over 2040 of nog later.

De inpassing van de tramverbinding bij scouting Livingstone-Miriam en Opa’s veldje zal nogmaals bekeken worden in relatie tot de (verkeers)veiligheid voor de kinderen. Voor het gehele tramproject zal bovendien nog een specifieke milieustudie (milieu effect rapportage, MER) worden gemaakt. En er wordt gekeken naar meer groen in het gebied ter compensatie van groen dat door het project wegvalt.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter