Nieuws
Strategie voor gemeentelijk vastgoed

Wethouder Philip van Veller gaat een strategie opstellen hoe om te gaan met gemeentelijk vastgoed. Die moet er eind dit jaar zijn. De gemeente bezit 352 objecten (panden, gronden en ander onroerend goed). In totaal 70.000 vierkante meter vloeroppervlak en 64,5 hectare grond. Van de 352 objecten worden er 337 verhuurd. Dat leverde vorig jaar 3,5 miljoen euro op.

Volgens de wethouder is er geen actief vastgoedbeleid. De gemeente reageert alleen op vragen van anderen. Er is wel een afstootlijst maar ook daar wordt niet actief mee gewerkt. Van Veller stelt dat de belangstelling voor vastgoed toeneemt. Hij wil dat de gemeente het vastgoedbeleid zo maakt dat het bijdraagt aan het halen van bepaalde doelen.

De wethouder wil nu eerst een goede, gedetailleerde inventarisatie laten maken. Dan moet er een beleid ten aanzien van maatschappelijk vastgoed (ruimte voor organisaties en instelling die ten dienste staan van de inwoners) worden geformuleerd. Bepaald moet worden wat de doen met verhuur van gemeentelijk vastgoed, aan- en verkoop, renovatie, bestemmingswijziging. Er moet gekeken worden naar verduurzaming en het huurbeleid (hoogte huur). Binnen de ambtelijke organisatie moeten vastgoedbeleid en beheer een vaste plek krijgen.

Van Veller wijst verder op de ruimtelijke spreiding van vastgoed, de mogelijkheden meerdere voorzieningen onder één dak te brengen, aan welke vormen van verhuur de gemeente wil vasthouden gezien het maatschappelijk belang, en de mogelijkheden om ruimte te bieden aan maatschappelijke organisaties alsmede zelfstandigen die een praktijkruimte nodig hebben.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter