Nieuws
Handen ineen om drinkwater veilig te stellen

Vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk en Wassenaar en Dunea gaan samen zoeken naar nieuwe drinkwaterbronnen voor de toekomst.

Door de toename van de vraag naar drinkwater staat Dunea voor een grote uitdaging. Om in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren, zijn nieuwe bronnen en technieken nodig. De alternatieven voor nieuwe drinkwaterbronnen die verder onderzocht worden, zijn het gebruik van regionaal oppervlaktewater, brak grondwater en zeewater en de extra inname van water uit grote rivieren.

In de afgelopen maanden heeft Dunea gesprekken gevoerd met diverse omgevingspartijen. En in zogenoemde ontwerpateliers is actief samengewerkt om veelbelovende alternatieven voor nieuwe bronnen te vinden voor de productie van drinkwater.

Wim Drossaert, directeur van Dunea: ,,Dankzij de samenwerking en bundeling van onze kennis zijn kansrijke alternatieven naar voren gekomen die wij verder gaan onderzoeken. Het is een belangrijke stap in de grote uitdaging waarvoor we staan, zorgen voor voldoende drinkwater in de toekomst. Ook in de volgende stappen gaan we samenwerken.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter