Nieuws
Voorkeurstracé warmteleiding bekend

Een aan te leggen warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden zal Leidschendam-Voorburg binnen komen op de kruising Oude Middenweg – Kostverlorenweg. Daar zal de leiding een bocht naar rechts maken en kort daarna weer een bocht naar links. De leiding zal dan tussen Stompwijkseweg 18B en 20 de Stompwijkseweg en -vaart kruisen om via het perceel Stompwijkseweg 5B naar de A4 te lopen. De leiding volgt dan de A4 tot Zoeterwoude. Daar gaat het geheel ter hoogte van de RijnlandRoute links onder de A4 door richting de kruising A44/N206.

Dat blijkt uit het Voorontwerp inrichtingsplan en het voorontwerp plan Milieu effect rapportage (MER) dat de provincie heeft vrijgegeven. De leiding gaat lopen van de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk naar een aanlandstation bij de kruising A44/N206. Daar wordt aangesloten op het warmtenet van Vattenfall in de Leidse regio. Door de leiding gaat restwarmte (warm water) van de Rotterdamse havenindustrie. Deze warmtebron moet gasverwarming in woningen gaan vervangen in het kader van de energie omwenteling.

Uit de stukken komt naar voren dat het bochtenwerk van de leiding nabij de Kostverlorenweg wordt gedaan om een ‘ontwikkelingsgebied’ hier te ontzien. Het gaat om de komst van een recreatief knooppunt annex maatschappelijke voorziening (De Tureluur). Bij Stompwijk zal de leiding een aantal kwekerijen in de Meeslouwerpolder kruisen. Ook komt het geheel langs de boot- en kanoverhuur De Meerenburger.

De leiding krijgt een breedte van tien tot vijftien meter, ook al zijn de buizen (twee stuks) elk maar 70 centimeter in doorsnee. De leiding wordt ingegraven. Bij wegen en waterwegen zal gewerkt worden met boringen en duikers.

De voorontwerpen worden nu ter advisering door betrokken gemeenten en waterschappen vrijgegeven. In Leidschendam-Voorburg raakt het project het Bestemmingsplan landelijk uit 2012, de Beheersverordening uit 2017 en het plan Landelijk gebied II uit 2014. De provincie heeft het project overigens in een provinciale bestemmingsplan procedure opgenomen waardoor lokale regels worden overruled.

In de stukken staat dat de leiding Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid biedt woningen en andere gebouwen erop aan te sluiten. De gemeente beziet zo’n aansluiting ook. Het project is conform de beleidsdoelstellingen van Leidschendam-Voorburg inzake de energie omwenteling, zo staat er te lezen. Er zijn diverse T-stukken (aansluitingen) in de leiding voorzien. Waar die komen wordt niet duidelijk gemaakt.

De MER-procedure is nodig vanwege de milieu- en natuurbelangen die in het geding zijn. In oktober wil de provincie het ontwerp van de leiding en de MER vrijgeven voor inspraak. Dat zal gedurende zes weken zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter