Nieuws
Jeugdhulp: 13,8 procent van de jongeren

13,8 procent van de jongeren in Leidschendam-Voorburg zit in de jeugdhulp. Dat zijn er 2161. Het gaat vooral om geestelijke gezondheidszorg (1524) waarbij het in iets minder dan de helft van de gevallen (649) gaat om specialistische hulp.

Dat blijkt uit de Monitor sociaal domein die wethouder Astrid van Eekelen naar de gemeenteraad heeft gezonden. Alle aantallen zijn hoger dan die over 2021. Als oorzaken worden genoemd: druk op school (moeten presteren), corona, inflatie en armoede.

De 13,8 procent ligt hoger dan het landelijke gemiddelde (13,2 procent) doch lager dan het gemiddelde in de regio Haaglanden (13,9 procent).

De Monitor wijst uit dat 4520 inwoners in 2022 gebruik maakten van een voorziening onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het gaat dan om begeleiding, huishoudelijke hulp, wonen/vervoer/rolstoel. Ook dit aantal ligt hoger dan in 2021. Reden is de vergrijzing van de bevolking.

Het aantal inwoners in de bijstand is gedaald naar 1664. Dat waren er gemiddeld 2100 over de periode 2018-2021. Het gaat vooral om oudere alleenstaanden. Bijzondere bijstand kregen 1919 inwoners, van schuldhulpverlening maakten er 115 gebruik.

De totale uitgaven: jeugdhulp 23,8 miljoen euro, WMO 10,3 miljoen euro, bijstand 27,4 miljoen euro. Op de bijstand kwam de gemeente vorig jaar 2,2 miljoen euro te kort (uitgaven versus vergoeding van het rijk).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter